Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 5 

Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2030, suunnitelman hyväksyminen

 

Kaupunginvaltuusto 19.02.2024 § 5  

6362/10.03.01.00/2023  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy päivitetyn Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2030.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

Vaikutusten arviointi Liitteenä on esitetty kehittämissuuunnitelmaa koskeva ennakkovaikutusten arviointilomake

 

 Liitteet jaetaan vain sähköisesti.

 

 

 

Liitteet

 

6362/2023 Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2030

6362/2023  Liite 1 Vesihuollon kehittämissuunnittelun lähtökohdat ja vesihuollon nykytila Kuopiossa

6362/2023 Liitetaulukko 1a Kuopion alueella toimivien yksityisten vesihuoltolaitosten perustietoja puhtaan veden tuotanto ja jakelu

6362/2023 Liitetaulukko1b Kuopion alueella toimivien yksityisten vesihuoltolaitosten perustietoja jätevesien johtaminen ja käsittely

6362/2023  Karttaliite 01 nykytilanne talousvesi Kuopio

6362/2023  Karttaliite 02 nykytilanne jätevesi Kuopio

6362/2023  Karttaliite 03 selvitysalueet talousvesi Kuopio

6362/2023  Karttaliite 04 selvitysalueet jätevesi Kuopio

6362/2023 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2030 lausunnot ja muistutukset sekä vastineet

6362/2023 Vaikutusten ennakkoarviointilomake Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2030

 

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 372 

 

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Janne Korhonen, vesihuoltoinsinööri

puh. 044 718 5425

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2030.

 

Päätös Merkitään, että vesihuoltoinsinööri Janne Korhonen esitteli asiaa kokouksessa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Selostus Kaupunkirakennelautakunta oli kokouksessaan 13.9.2023 § 138 hyväksynyt Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksen vuoteen 2030 nähtäville. Suunnitelmaehdotus oli nähtävillä 21.9.2023-25.10.2023 valtuustotalon aukioloaikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa osoitteessa Suokatu 42 sekä internet-osoitteessa: www.kuopio.fi/ilmoitustaulu.

 

Suunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausuntoa Kuopion alueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta ja tukkuvesiyhtiöiltä, Kuopion naapurikunnilta, ELY-keskukselta, Pohjois-Savon Pelastuslaitokselta sekä Savo-Pielisen jätelautakunnalta. Lisäksi kaupungin asukkailla oli mahdollisuus jättää muistutuksia ja mielipiteitä suunnitelmasta. Suunnitelmasta pidettiin nähtävillä oloaikana myös yleisötilaisuus Hotelli Iso-Valkeisella Kuopiossa.

Muistutukset ja lausunnot oli toimitettava ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen Kaupunkiympäristön palvelualue, kunnallistekninen suunnittelu,         PL 1097, 70111 Kuopio tai sähköpostiosoitteeseen vesihuoltoasiat@kuopio.fi. 

 

Suunnitelmasta jätettiin yhteensä kolme lausuntoa ja yksi yksityishenkilön muistutus/mielipide. Lisäksi suunnitelmassa olleita tietoja kommentoitiin suunnittelun aikana sähköpostitse ja puhelimitse. Lausunnot, muistutus sekä niihin annetut vastineet on esitetty liitteenä.

 

 Kommenttien, lausuntojen ja muistutuksen perusteella suunnitelmaa päivitettiin hieman nähtävillä olleesta versiosta. Muutokset eivät olleet merkittäviä. Päivitetty kehittämissuunnitelma on esitetty liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi Liitteenä on esitetty kehittämissuuunnitelmaa koskeva ennakkovaikutusten arviointilomake