Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 4


8975/2023 Kuopion kaupungin rahoitusohje

 

Kuopion kaupungin rahoitusohje

 

Kaupunginvaltuusto 19.02.2024 § 4  

8975/02.05.04/2023  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan rahoitusohjeen.

Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Vaikutusten arviointi -

 

 

Liitteet

 

8975/2023 Kuopion kaupungin rahoitusohje

 

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 359 

 

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Marja-Leena Martikainen, Talous- ja omistajaohjaus

puh. 044 718 2153

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan rahoitusohjeen.

Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

 

Päätös Merkitään, että asiaa esittelivät talousjohtaja Marja-Leena Martikainen ja talous- ja rahoitusasiantuntija Ville Levy ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Selostus Kuntalain 14 §:n mukaan kaupungin rahoitustoiminnan perusteet hyväksyy valtuusto. Hallintosäännön 5. luvun 27 § 19. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja lainojen antamisesta valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämissä rajoissa, päättää lainaehdoista ja niiden muuttamisesta sekä päättää lainojen korko- ja valuuttariskien hallintaan käytettävistä suojaustoimenpiteistä.

 

 Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt nykyisen rahoitusriskien hallintapolitiikan 5.11.2018, joten on tarkoituksenmukaista uudistaa nykyistä ohjeistusta. Rahoituksen ja siihen liittyvien riskien hallinnoimiseksi on laadittu liitteenä oleva uusi rahoitusohje. Rahoitusohjeessa on määritelty rahoitustoiminnan periaatteet ja linjaukset sekä riskienhallinta ja raportointi. Rahoitusohjeessa on myös määritelty myös linjaukset kaupungin antolainaukselle ja takauksille sekä vakuuksille.

 

 Rahoitusohjeen tavoitteena on varmistaa kaikissa rahoitusmarkkinoiden tilanteissa mahdollisimman kustannustehokas rahoitusratkaisu ja loiventaa rahoitusmarkkinoiden liikkeiden vaikutuksia kaupungin tulokseen ja maksuvalmiuteen.

 

 Ohjeeseen on pyydetty kommentteja eri rahoituslaitoksilta sekä kaupungin sisäisesti.