Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 139 

Katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten / Koivurannantie, Muurahaisenkatu, Leppäkertunpolku, Vanurannankatu ja Oja välillä Tanhutie - Vanurannankatu

 

Kaupunkirakennelautakunta 13.09.2023 § 139  

801/10.03.01.00/2022  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Jirli Korhonen

puh. 044 718 5040

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

 

 Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Esitys Kaupunkisuunnittelujohtaja Ilkka Laine

 

 Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja   hulevesisuunnitelmaehdotukset nähtävilläoloa varten.

 

Selostus 

 

Kohde Katu- ja hulevesisuunnitelmat koskevat Hiltulanlahden 3. asemakaava-aluetta.  Asemakaava-alueen kunnallistekniikka suunnitellaan vaiheittain ja tässä vaiheessa on suunniteltu osa-alue 5 Muurahaisenkadun alue.

 

Suunnitelmaehdotukset on laadittu Koivurannantiestä, Muurahaisenkadusta, Leppäkertunpolusta, Vanurannankadusta ja ojasta välillä Tanhutie - Vanurannankatu.

 

Nähtäville asetettavat kadut ja hulevesirakenteet sijaitsevat Hiltulanlahden kaupunginosassa (36).

 

Lähtökohdat Suunnittelualueen asemakaava on lainvoimainen.

 

Suunnitelmien lähtökohtana on ollut alueelta laaditut liikenneverkkosuunnitelma, huleveden hallintasuunnitelma ja viher- ja virkistysalueiden hoito- ja käyttösuunnitelma.

 

Suunnitellut kadut ovat uusia katuja. Vanurannankadun asemakaavan mukainen katualue on tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa. Kuopion kaupunki saa hallintaoikeuden katualueeseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella haltuunotolla. Haltuunotto tullaan suorittamaan ennen katualueen rakennustöiden aloittamista. Muutoin suunnitelma-alueen katu- ja viheralueet ovat kaupungin maanomistuksessa.

 

Katualueet rajautuvat osittain yksityiseen maanomistukseen. Pengerluiskat eivät ulotu yksityiselle maalle. Hulevesiin liittyvistä rasitealueista kaupunki tulee sopimaan kiinteistön 297-411-3-105 kanssa.

 

Koivurannantie on toiminut aiemmin yksityistienä. Koivurannantiellä kulkee vesiosuuskunnan vesijohto. Kaupunki siirtää vesijohdon kadun rakentamisen yhteydessä. Asia on sovittu vesiosuuskunnan kanssa. Hulevesirumpu, joka sijaitsee Koivurannantien eteläreunassa, ulottuu kiinteistön puolelle. Asia on sovittu kiinteistön kanssa.

 

Osa hulevesijärjestelmistä sijoittuu lähivirkistysalueille. 

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Koivurannantien ajoradan leveydeksi on suunniteltu 5,5 m. Koivurannantien ajoradan vieressä kulkee yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jonka leveys on 3,5 m.

 

Muurahaisenkadun, Vanurannankadun ja Leppäkertunpolun ajoratojen leveydet on 4,75 metriä liikenneverkkosuunnitelman mukaisesti.

 

Suunnitellut kadut ovat tonttikatuja. Kaikkien suunniteltujen katujen nopeusrajoitus on 30 km/h. Koivurannantien, Muurahaisenkadun ja Vanurannankadun päähän on osoitettu kääntöpaikka. Pysäköintipaikkoja on osoitettu Muurahaisenkadun ja Koivurannantien päähän.

 

5,50 m leveillä katuosuuksilla on kaksipuolinen sivukaltevuus ja 4,75 m leveillä katuosuuksilla yksipuolinen sivukaltevuus. Ajoradat rajataan viheralueisiin nähden ns. yliajettavalla reunakivellä, jonka etureunan korkeus on 30 mm ja takareunan korkeus 80 mm.

 

Hulevesijärjestelmä Katujen kuivatus hoidetaan ojin, jiirein ja hulevesikaivoin ja -viemärein. Viher- ja lähivirkistysalueille on suunniteltu avo-ojia hulevesien ohjaamiseksi. Tonteille on suunniteltu hulevesiliittymät. Kadut ja viheralueet toimivat hulevesien tulvareitteinä.

 

Hulevedet ohjataan nykyisiin ja rakennettaviin ojiin. Suunnitelma-alueen purkuojat sijaitsevat lähivirkistysalueella ja tulevalla rasitealueella.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajoradat päällystetään asfaltilla. Viheralueiden kapeat reunat kivetään betonikivellä. Vanurannankadulla ei ole reunakiviä, vaan kuivatus tapahtuu ojien avulla. Muille kaduille on suunniteltu betoniset reunakivet.

 

Tonttikatujen ajoratojen ja tonttien välisille katuviheralueille on osoitettu istutettavia lehtipuita. Viherkaista nurmetetaan. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä.

 

Kadut valaistaan led-valaisimin ja ne liitetään C2 ohjausjärjestelmään. 

 

Esteettömyys Koivurannantien alkuosassa on 11 % pituuskaltevuus. Muuten tonttikatujen pituuskaltevuudet täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset eli ovat alle 8 %.

 

Kunnossapitoluokka Tonttikadut ovat kunnossapitoluokassa III.

 

Kustannukset Hiltulanlahden 3. kaava-alueen 5 osa-alueen kunnallistekniikan kokonaiskustannusarvio on noin 1.2 milj. €. Kustannusarviot sisältävät kadun, katuviheralueen, hulevesiverkoston, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

-         Koivurannantie

-          katurakenteet, valaistus ja katuympäristörakenteet n. 230 000 €

-          hulevesijärjestelmä n. 60 000 €

-          vesijohdon rakentaminen n. 15 000 €

-          yhteensä n. 305 000 €

-         Muurahaisenkatu

-         katurakenteet, valaistus ja katuympäristörakenteet n. 290 000 €

-         hulevesijärjestelmä n. 60 000 €

-         yhteensä n. 350 000 €

 

-         Leppäkertunpolku

-          katurakenteet, valaistus ja katuympäristörakenteet n. 98 000 €

-          hulevesijärjestelmä n. 22 000 €

-          yhteensä n. 120 000 €

 

-         Vanurannanakatu

-          katurakenteet ja katuympäristörakenteet n. 86 000 €

-          hulevesijärjestelmä n. 14 000 €

-          yhteensä n. 100 000 €

 

-         Yhdistetty pyöräilyväylä (JKPP 2, Herukanpuisto)

-          katurakenteet n. 280 000 €

-          yhteensä n. 280 000 €

 

-         Ulkoiluväylä (JUP 22)

-          Ympäristörakenteet n. 13 000 €

-          yhteensä n. 13 000

 

Aikataulu Alueen 5 rakentamista ei ole vielä aikataulutettu tarkemmin. Hiltulanlahdessa rakennetaan tulevina vuosina osa-alueet 2, Keltasaran alue ja 3, Tammalähteen alue.

 

Vaikutusten arviointi Liitteenä

 

 

Liitteet

 

801/2022 Aluejakokartta

801/2022 Koivurannantie asemapiirustus, poikkileikkaukset

801/2022 Vanurannankatu asemapiirustus, poikkileikkaukset

801/2022 Leppäkertunpolku asemapiirustus, poikkileikkaus

801/2022 Muurahaisenkatu asemapiirustus, poikkileikkaukset

801/2022 Hulevesioja, asemapiirustus

801/2022 Vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa