Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 209 

Kuntarahahakemus / Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa -hanke (Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 ohjelma/Kestävä kaupunkikehittäminen)

 

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 209  

4887/00.01.05/2023  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

Anu Häiväläinen, yritysasiantuntija, puh. 044 718 2036
Arto Holopainen, innovaatiopäällikkö, puh. 045 139 3996

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus vs. kaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

 Kuopion kaupunki rahoittaa enintään 20% osuudella Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa -hanketta. Rahoitussumma on enintään 117 318 euroa. Rahoitus maksetaan yleishallinnon ekosysteemisopimukselle varatusta määrärahasta, ja sen maksaminen edellyttää hyväksyttyä raportointia hankkeelta. Strategiajohtaja hyväksyy laskut Kuopion kaupungin puolesta, ja hankkeen seurantaryhmänä toimii kaupungin asettama ekosysteemisopimuksen johtoryhmä. Kuopion kaupungilla on mahdollisuus perääntyä hankkeen osarahoitusvastuusta, jos hanke ei etene suunnitellusti.

 

Päätös Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokki, varajäsen Saara Karkulahti ja varajäsen Sakari Pääkkö poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen poistui esteellisenä (työsuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian kohdalle valittiin kaupunginhallituksen jäsen Pekka Niiranen.

Merkitään, että innovaatiopäällikkö Arto Holopainen ja yritysasiantuntija Anu Häiväläinen esittelivät asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Selostus Kuopio Health osuuskunta, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk ja Pohjois-Savon hyvinvointialue hakevat Kuopion kaupungilta kuntarahoitusta "Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa" -ryhmähankkeeseen.

 

 Työ- ja elinkeinoministeriö (päätös TEM/2022/16) on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 700 000 euroa EAKR/kestävä kaupunkikehittäminen -määrärahaa (Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 ohjelma). Tämä rahoitus on tarkoitettu valtion ja Kuopion kaupungin välisen innovaatioekosysteemisopimuksen toteutukseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta kestävän kaupunkikehittämisen määrärahasta 6.6. - 31.8.2022 avoinna olleesta Kuopion ekosysteemisopimuksen hankehausta.

 

 Hankkeen tavoitteena on edistää ekosysteemin visiota konkreettisten toimenpiteiden avulla. Tavoitteena on suunnitella innovaatioaihioiden tukeminen älykkäiden ratkaisujen osalta ja luoda vaikuttavuusmalli muistiterveyden edistämiseen. Lisäksi pyritään kasvattamaan terveys- ja hyvinvointidataan liittyvää yhteistyötä, kehittämään terveysdatan hyödyntämistä ja kartoittamaan lääketutkimuksessa tarvittava infrastruktuuri. Hankkeessa pyritään myös kasvattamaan ekosysteemin näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

 

 Hankkeen tuloksena innovaatioiden kaupallistaminen ekosysteemissä nopeutuu, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välinen yhteistyö tiivistyy ja kansainvälistyminen edistyy. Hankkeen konkreettiset tulokset koostuvat kartoituksista, tiekartoista, toimenpide-ehdotuksista ja suunnitelmista, jotka edistävät avoimen innovaatioekosysteemin yhteistyötä käytännössä.

 

 Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.9.2022-31.10.2024. Hanke sai arvioinnissa 18/37 pistettä.

 

Toteuttaja

Kokonais-budjetti

Haettu Kuopion rahoitus 20%

EU+valtio 60%

Hakijan omarahoi-tus 20%

Kuopio Health osk (päätoteuttaja)

335.346€

67.070€

201.206€

67.070€

Itä-Suomen yliopisto

82.851€

16.570€

49.713€

16.568€

Savonia-amk

83.477€

16.684€

50.053€

16.740€

Pohjois-Savon hyvinvointialue

84.973€

16.994€

50.984€

16.995€

YHTEENSÄ

586.647€

117.318€

351.956€

117.373€

 

 Hankkeella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus Kuopion kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen terveys- ja hyvinvointiteknologia -strategisen toteutukseen. Hankkeessa on ymmärretty ekosysteemisopimuksen sisältö ja mitä toimenpiteitä tällä hankkeella voidaan toteuttaa.

 

 

Vaikutusten arviointi Liitteenä

 

 

Liitteet

 

EURA2021 Kuopio Health osk hankehakemus

EURA2021 UEF hankehakemus

EURA2021 Savonia-amk hankehakemus

EURA2021 Pohjois-Savon hyvinvointialueen hankehakemus

Aiesopimus

Vaikutusten ennakkoarviointilomake Terveyshyvinvointiteknologia

EURA 2021 Kestävän kaupunkikehittämisen haku - Kuopion ekosysteemisopimus