Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 210 

Kuntarahahakemus / Digitaalisen terveyden & hyvinvointiteknologian osaamisverkosto (DTHOSVE) -hanke (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma/Kestävä kaupunkikehittäminen)

 

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 210  

4893/00.01.05/2023  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

Anu Häiväläinen, yritysasiantuntija, puh. 044 718 2036
Arto Holopainen, innovaatiopäällikkö, puh. 045 139 3996

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus vs. kaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

 Kuopion kaupunki rahoittaa enintään 20% osuudella Kuopio Health osuuskunnan osatoteutusta Digitaalisen terveyden & hyvinvointiteknologian osaamisverkosto (DTHOSVE) -hankeesta. Rahoitussumma on enintään 15 000 euroa. Rahoitus maksetaan yleishallinnon ekosysteemisopimukselle varatusta määrärahasta, ja sen maksaminen edellyttää hyväksyttyä raportointia hankkeelta. Strategiajohtaja hyväksyy laskut Kuopion kaupungin puolesta, ja hankkeen seurantaryhmänä toimii kaupungin asettama ekosysteemisopimuksen johtoryhmä. Kuopion kaupungilla on mahdollisuus perääntyä hankkeen osarahoitusvastuusta, jos hanke ei etene suunnitellusti.

 

Päätös Merkitään, että innovaatiopäällikkö Arto Holopainen ja yritysasiantuntija Anu Häiväläinen esittelivät asiaa kokouksessa. Holopainen ja Häiväläinen poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Selostus Kuopio Health osuuskunta hakee Kuopion kaupungilta kuntarahoitusta "Digitaalisen terveyden & hyvinvointiteknologian osaamisverkosto (DTHOSVE)" -ryhmähankkeen osatoteutukseen.

 

 Työ- ja elinkeinoministeriö (päätös TEM/2022/16) on myöntänyt Pirkanmaan liitolle 2 000 000 euroa EAKR/kestävä kaupunkikehittäminen -määrärahaa (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma). Tämä rahoitus on tarkoitettu kaupunkien välisiin yhteisiin innovaatioekosysteemisopimuksiin liittyvien vetovastuuteemahankkeiden toteuttamiseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta kestävän kaupunkikehittämisen määrärahasta 12.5. - 14.6.2022 avoinna olleesta vetovastuuteemahankkeiden hankehausta.

 

 Hankkeen toimenpiteillä edistetään kansallista innovaatiotoimintaa ja rakennetaan ylimaakunnallista Digitaalisen terveyden ja terveysteknologian osaamisverkostoa. Tavoitteena on kehittää uudenlaista fokusoitunutta yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hankkeessa määritellään osaamisverkoston visio, missio, johtamisperiaatteet ja yhteistyön elementit. Lisäksi luodaan kansainvälisen yhteistyön strategia osaamisverkostolle ja määritellään kohdennetut tehtävät.

 

 Hanke täydentää innovaatioekosysteemisopimuksia ja mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamisen sekä alueellisen osaamisen yhdistämisen. Se edistää hyvien käytäntöjen levittämistä, kansainvälisesti rahoitettavien yhteishankkeiden luomista ja rajat ylittävien TKI-investointien kasvua. Verkostomaiset yhteistyön muodot voidaan hyödyntää laajalti alueellisissa ekosysteemeissä. Hankkeen aikana tunnistetut toimijat eri osaamisalueilta mahdollistavat uusien TKI-kumppanuuksien ja yhteistyön rakentamisen.

 

 Kaupungin myönteinen päätös rahoituksesta on oleellinen hankkeen toteutumisen kannalta, koska työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää hankkeilta kaupunkien osallistumista sekä sisällöllisesti, että rahoituksellisesti. Muita ryhmähankkeen toteuttajia ovat Oulun yliopisto (päätoteuttaja), Turun amk, Tampereen korkeakoulusäätiö, Oulun amk ja Helsinki Partners Oy. Muiden ryhmähankkeen osapuolten kuntarahoituksesta vastaavat kunkin toteuttajan ekosysteemisopimuskaupungit. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.9.2023-31.12.2024.

 

 

Toteuttaja

Kokonais-budjetti

Haettu Kuopion rahoitus 20%

EU+valtio 60%

Hakijan omarahoitus 20%

Kuopio Health osk (osatoteuttaja)

75.617€

15.000€

52.932€

7.685€

 

 Hankkeella arvioidaan olevan hyvin merkittävä vaikutus kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen toteutukseen. Hankkeessa on ymmärretty hyvin ekosysteemisopimuksen sisältö ja mitä toimenpiteitä tällä hankkeella voidaan toteuttaa.

 

Vaikutusten arviointi Liitteenä

 

 

Liitteet

 

EURA2021 Kuopio Health osk hankehakemus

Vaikutusten ennakkoarviointilomake DTHOSVE

EURA2021 Kestävän kaupunkikehittämisen haku - vetovastuuteemat