Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 208 

Kuntarahahakemus / WInEco - Water Innovation Ecosystem -hanke (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma/Kestävä kaupunkikehittäminen)

 

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 208  

4881/00.01.05/2023  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

Arto Holopainen, innovaatiopäällikkö, puh. 045 139 3996
Anu Häiväläinen, yritysasiantuntija, puh. 044 718 2036

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus vs. kaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

 Kuopion kaupunki rahoittaa enintään 20% osuudella WInEco - Water Innovation Ecosystem -hanketta. Rahoitussumma on enintään 116 881 euroa, jakautuen hankkeen toteuttajien kesken rahoitustaulukon mukaisesti. Rahoitus maksetaan yleishallinnon ekosysteemisopimukselle varatusta määrärahasta, ja sen maksaminen edellyttää hyväksyttyä raportointia hankkeelta. Strategiajohtaja hyväksyy laskut Kuopion kaupungin puolesta, ja hankkeen seurantaryhmänä toimii kaupungin asettama ekosysteemisopimuksen johtoryhmä. Kuopion kaupungilla on mahdollisuus perääntyä hankkeen osarahoitusvastuusta, jos hanke ei etene suunnitellusti.

 

Päätös Merkitään, että kaupunginhallituksen varajäsen Saara Karkulahti poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen poistui esteellisenä (työsuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että innovaatiopäällikkö Arto Holopainen ja yritysasiantuntija Anu Häiväläinen esittelivät asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Selostus Savonia-ammattikorkeakoulu, THL, Itä-Suomen yliopisto ja GTK hakevat Kuopion kaupungilta kuntarahoitusta "WInEco - Water Innovation Ecosystem" -ryhmähankkeeseen.

 

 Työ- ja elinkeinoministeriö (päätös TEM/2022/16) on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 700 000 euroa EAKR/kestävä kaupunkikehittäminen -määrärahaa (Osaava Suomi 2021-2027 ohjelma), mikä on kohdennettu valtion ja Kuopion kaupungin innovaatioekosysteemisopimuksen toteutukseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta kestävän kaupunkikehittämisen määrärahasta 6.6. - 31.8.2022 avoinna olleesta Kuopion ekosysteemisopimuksen hankehausta.

 

 Hanke luo Smart Water Innovation Centerin (SWIC) toimintaan konseptin, joka hyödyntää uusimpia innovaatioita, vesilaboratorioita ja demonstraatioalustoja liiketoiminnan tarpeisiin. Tavoitteena on myös kehittää systemaattinen toimintamalli Savilahden kehittäjäekosysteemin ja sen yritysten yhteistoimintaan. SWIC:n avulla pyritään yhdistämään ympäristötavoitteet, yritysten kehittämistarpeet, asiantuntijat ja kehittämisalustat sekä avainyritykset. Tavoitteena on kehittää yhdessä älykkäitä vesi-innovaatioita ja uusia korkean teknologian ratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Erityisesti pyritään tukemaan PK-yritysten kansainvälistymistä ja kasvua osana uusia teknologioiden kehittäjäekosysteemejä ja veturiyrityskumppanuuksia. Hankkeessa etsitään tehokasta toimintamallia, johon osallistuu alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneita Savilahden ekosysteemin kapasiteetin vahvistamiseksi PK-yritysten kasvun tukemisessa. Lisäksi tarkastellaan globaalisti toimivien veturiyritysten roolia PK-yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämisessä.

 

 Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.1.2023-31.12.2025. Hanke sai arvioinnissa 27/37 pistettä.

 

Toteuttaja

Kokonais-budjetti

Haettu Kuopion rahoitus 20%

EU+valtio 60%

Hakijan omarahoitus 20%

Savonia-amk (päätoteuttaja)

199.290€

39.858€

119.574€

39.858€

THL

145.155€

29.031€

87.093€

29.031€

Itä-Suomen yliopisto

86.732€

17.347€

52.038€

17.347€

GTK

148.224€

29.645€

88.935€

29.644€

YHTEENSÄ

579.401€

116.881€

347.640€

115.880€

 

 Hankkeella arvioidaan olevan hyvin merkittävä vaikutus Kuopion kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen vesiosaaminen-strategisen painopisteen toteutukseen. Hankkeessa on ymmärretty hyvin ekosysteemisopimuksen sisältö ja mitä toimenpiteitä tällä hankkeella voidaan toteuttaa.

 

Vaikutusten arviointi Liitteenä

 

 

Liitteet

 

EURA2021 Savonia-amk hankehakemus

EURA2021 GTK hankehakemus

EURA2021 THL hankehakemus

EURA2021 UEF hankehakemus

Yhteistyösopimus

Vaikutusten ennakkoarviointi WInEco

EURA 2021 Kestävän kaupunkikehittämisen haku - Kuopion ekosysteemisopimus