Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.02.2024/Pykälä 35


 

Kaupunginhallituksen tiedonantoja 5.2.2024

 

Kaupunginhallitus 05.02.2024 § 35  

4/00.01.01/2024  

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tiedoksi ja päättää etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirjoissa olevia päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Merkitään, että kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Ari Koskinen ilmoitti esteellisyyden (osallisuusjäävi) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Selostus Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:

 

470/2022 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.1.2024 (ISAVI/9919/2020): Heinälamminrinteen jätekeskuksen toiminnan olennainen muuttaminen ja

 toiminnanaloittamislupa sekä hiekoitussepelin jätteeksi luokittelun päättyminen

 (EEJ), Kuopio. Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

 

542/2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 29.12.2023 (VN/34954/2022) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2023. Jälj. hyvinvoinnin edistäminen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

3137/2023 Pöytäkirja paikallisneuvottelusta 9.1.2024: Varhaiskasvatusyksiköiden varajohtajille kohdennetun järjestelyerän vapautuminen ja uudelleen kohdentaminen (OVTES, G-osio).

 

3975/2023 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.1.2024 (ISAVI/10212/2022): Teerimäen ampumaradan pilaantuneen maaperän kunnostaminen ja pintavesien johtaminen, Kuopio. Jälj. kaupunkkiympäristön palvelualue.

 

7584/2023 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätös 4.1.2024 (THL/1496/2015) valtionkorvauksen myöntämisestä rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelujen tuottamiseen Kuopion kaupungille.

 

526/2024 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 28.12.2023 (VN/37041/2023) vahvistanut opetus- ja kulttuuritointa rahoituksesta annetun lain (1705(2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuodelle 2024. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

527/2024 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 29.11.2023 (VN/33864/2023) perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisesta määrästä vuonna 2024. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

528/2024 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 29.12.2023 (VN/32387/2023) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävätä rahoituksesta vuodelle 2024. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue sekä talous- ja omistajaohjaus.

 

581/2024 Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksellään 92/2024 (19.1.2024) kumonnut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen ja samalla saattanut voimaan kaupunkirakennelautakunnan päätöksen 7.4.2021 asuntotonttihinnoista.

 

897/2024 Kuntalaisaloite: Ehdotus työryhmän perustamisesta, joka tarkastelee Kuopion läntisen maaseutualueen varhaiskasvatus- ja esikoulupalveluiden palveluverkkoa ja tulevaisuutta. Aloite on lähetetty käsiteltäväksi kasvun ja oppimisen palvelualueelle.

 

 Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia Hiirihaukantie 4, Kuopio.

 

 

Vaikutusten arviointi -

 

 

Liitteet

 

Elinvoima- ja konsernipalvelujen viranhaltijoiden päätökset ajalta 18.-31.1.2024