Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.02.2024/Pykälä 34


 

Johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi

 

Kaupunginhallitus 05.02.2024 § 34  

523/00.01.01/2024  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          hallintojohtaja Tero Oinonen

puh. 044 718 2021

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnin tilanteen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Selostus Kuopion kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus on tullut voimaan 1.8.2021 alkaen siten,  että vaaleissa valituilla luottamushenkilöillä on tullut mahdollisuus toimia päätoimisena ja osa-aikaisen luottamushenkilönä. Mahdollisuus on koskenut kaupunginhallituksen puheenjohtajan (päätoiminen), kaupunginvaltuuston puheenjohtajan (osa-aikainen 50 %), kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan (osa-aikainen 50 %) ja kaupunginhallituksen 2. puheenjohtajan (osa-aikainen 25 %) tehtäviä. Kun kaupunginvaltuusto on päättänyt uudistuksesta 30.11.2020 on samalla päätetty, että johtamisjärjestelmän uudistusta arvioidaan.

 

 Johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi on tarkoitus kohdentaa siihen kuinka nykyinen poliittinen päätöksentekojärjestelmä ja toimielinrakenne toimii ja mitkä ovat sen kehittämistarpeet. Lisäksi arvioidaan viranhaltijajohtamisjärjestelmän toimivuutta. Arvioinnissa käytetään ulkopuolista konsultointia ja osallistetaan luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat laajasti toteutetun uudistuksen arviointiin ja seuraavien kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun. Johtamisjärjestelmän arvioinnissa on ajatus tarkastella muiden kasvavien kaupunkien johtamisjärjestelmää ja tuoda siten vertailunäkökulmaa kehittämiseen.

 

 Arvioinnin ensimmäinen vaihe lähtisi liikkeelle kaikille valtuutetuille kohdennetulla kyselyllä, jossa tiedusteltaisiin näkemyksiä nykyjärjestelmän toimivuudesta ja siitä mitä tulisi kehittää. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettaisiin myös viranhaltijaorganisaation johdon näkemyksiä siitä kuinka poliittista ja viranhaltijaorganisaation johtamisjärjestelmää tulisi kehittää kaupunkiorganisaation johtamisen ja valmistelun näkökulmasta.

 

 Ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta tuotettaisiin erilaisia vaihtoehtoja johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Toisessa vaiheessa selvitettäisiin johtavien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden näkemykset esitetyistä vaihtoehdoista haastatteluin, joista tehtäisiin yhteenveto jatkokeskusteluja ja päätöksentekoa varten.

 

 Kun konsultti on valittu kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi tarkempi arvioinnin vaiheistus ja etenemissuunnitelma. Tavoitteena on saada ensimmäisen vaiheen arviointitulokset ja niiden pohjalta laaditut vaihtoehdot valmiiksi ennen kesää 2024, jolloin toisen vaiheen haastattelut voitaisiin toteuttaa alkusyksystä 2024. Näin kehittämistoimenpiteiden suunnittelu olisi loppuvuodesta 2024 ja muutokset voidaan valmistella ja tuoda päätöksentekoon alkuvuodesta 2025 ennen uuden valtuustokauden alkua.

  

 

 

 

Vaikutusten arviointi -