<![CDATA[Dynasty]]>202483707<![CDATA[ylläpitopäällikkö ELKO / Rakennusautomaatiosaneeraus / Haapaniemen koulu, Puistokartano ja Uppo-Nallen päiväkoti]]>2024-06-14202482179<![CDATA[tietohallintojohtaja / Kettulan, Neulamäen, Aurinkorinteen ja Nilsiän koulujen AV-laitteiden päivitykset kesällä 2024]]>2024-06-14202484566<![CDATA[rakennuttajapäällikkö KYP / Niuvantien ja Retkeilijäntien välisen yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn väylän valaistuksen saneeraus / hankintapäätös]]>2024-06-14202485053<![CDATA[Puijonsarven koulun rehtori / Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan (ma, fy, ke) virkasuhteiseen palvelussuhteeseen ottaminen määräajaksi 6.8.2024 - 31.7.2025 / Puijonsarven koulu]]>2024-06-14202484575<![CDATA[perusopetuspäällikkö / Perusopetuksen ja lukion yhteisen lehtorin viransijaisen (1338) nimeäminen 01.08.2024–03.02.2025 / Nilsiän yhtenäiskoulu]]>2024-06-14202484958<![CDATA[lakimies / Vahingonkorvaushakemus / kaatuminen]]>2024-06-14202485223<![CDATA[kaupunginmetsänhoitaja / Maa- ja vesialueenomistajan lupa Kuopio Swimrun-kilpailua varten]]>2024-06-14202484883<![CDATA[kaupunginmetsänhoitaja / Niittyjen vuokraaminen Maaningan keskustasta ja Pihtisalmesta]]>2024-06-14202483715<![CDATA[kaupunginjohtaja / Arkistopäällikön viransijaisuuden jatkaminen]]>2024-06-14202485070<![CDATA[Jynkän koulun rehtori / Koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä ajalle 6.8.2024–1.6.2025 /Jynkän koulu]]>2024-06-14202484848<![CDATA[ympäristöjohtaja / Ilmanlaadunmittausten ylläpitotyöt 2025]]>2024-06-13202484914<![CDATA[Vehmersalmen koulun rehtori / Perusopetuksen luokanopettajan viransijaisen (0272) nimeäminen 1.8.2024 - 31.7.2025 / Vehmersalmen koulu]]>2024-06-13202483609<![CDATA[tietohallintojohtaja / Kuopion kaupungin Louhi-palveluiden Azure -käyttöönotto]]>2024-06-13202484168<![CDATA[suunnittelupäällikkö / Jalkakäytävän liikennemerkin lisääminen, Itkonniemenkatu 23]]>2024-06-13202484166<![CDATA[suunnittelupäällikkö / Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän liikennemerkin lisääminen, ABC Prisman edusta]]>2024-06-13202484192<![CDATA[Snellmanin koulun rehtori / Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan (valmistava opetus) nimeäminen 6.8.2024-31.7.2025 / Maria Normi, Snellmanin koulu]]>2024-06-13202484792<![CDATA[Minna Canthin koulun rehtori / Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteiseen palvelussuhteeseen ottaminen 1.8.2024 – 31.7.2025 / Minna Canthin koulu]]>2024-06-13202484802<![CDATA[maankäyttöinsinööri II / Maanomistajan lupa muuntamon sijoittamiseen kiinteistön 297-423-13-0 alueelle / Kuopion Sähköverkko Oy]]>2024-06-13202484818<![CDATA[Maaninkajärven koulun rehtori / Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen ottaminen 1.8.2024 - 31.7.2025 / Maaninkajärven koulu]]>2024-06-13202484827<![CDATA[lukio-opetuspäällikkö / Kuopion päivälukioiden opiskelijaksiotto yhteishaun perusteella vuonna 2024]]>2024-06-13202484850<![CDATA[lakimies / Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen]]>2024-06-13202484806<![CDATA[lakimies / Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen]]>2024-06-13202484690<![CDATA[kunnossapitopäällikkö KYP / Väliaikainen mainostaminen / Vaahteraliiga / ottelumainos]]>2024-06-13202484100<![CDATA[kaupunkisuunnittelujohtaja / Hankintapäätös / Kuopion kaupan selvitys]]>2024-06-13202484711<![CDATA[Jynkän koulun rehtori / Koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä ajalle 6.8.2024–1.6.2025 /Jynkän koulu]]>2024-06-13202484897<![CDATA[Haapaniemen koulun rehtori / Koulunkäynninohjaajan määräaikaisen tehtävän täyttäminen ajalle 6.8.2024-1.6.2025 / Haapaniemen koulu]]>2024-06-13202484881<![CDATA[apulaiskunnossapitopäällikkö / Seppälänniemen yksityistie 000-2005-K029751 / Yksityisteiden perusparantamisen avustushakemus]]>2024-06-13202484698<![CDATA[apulaiskunnossapitopäällikkö / Maanomistajan lupa alueiden käyttöön, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) kaupunkisuunnistustapahtuma torstaina 5.9.2024]]>2024-06-13202484667<![CDATA[apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP / Sopimus/Luola– Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen kahvila-, ravintola- ja asiakaspalvelun järjestämiseen liittyvästä yhteistoiminnasta]]>2024-06-13202479908<![CDATA[yleiskaavapäällikkö / Kaavoitusarkkitehdin tehtävän täyttäminen (maaseutusuunnittelija) / strateginen maankäyttö]]>2024-06-12