Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 155


 

Tapahtumatuki: Joulutori 2024

 

Kaupunginhallitus 13.05.2024 § 155  

3109/02.05.01.00/2024  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          asiakaspäällikkö Petri Kervola

puh. 044 718 2062

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus päättää, että Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:lle myönnetään 70.000 euron tapahtumatuki vuoden 2024 Joulutori -tapahtuman toteutukseen.

 

Päätös Merkitään, että apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas (yhteisöjäävi), markkinointijohtaja Kirsi Soininen (yhteisöjäävi), jäsen Jaakko Kosunen (yhteisöjäävi) sekä kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tiina Kaartinen (palvelussuhdejäävi) totesivat esteellisyyden  ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että asiakaspäällikkö Petri Kervola oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja hän poistui kokouksesta ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Selostus Tapahtumatiimi:

Kuopio kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry on jättänyt Kuopion kaupungille yhteistyöesityksen ja 70.000 euron tapahtumatukihakemuksen Kuopion Joulutorin järjestämisestä 13.-23.12.2024. Summa on sama, kuin 2.10.2023 kaupunginhallituksen kokouksessa päätetty vuoden 2023 Joulutorin tuki, samaa summaa ehdotettiin vuosille 2022–2025.

Tapahtumatukihakemusta ja yhteistyöesitystä on arvioitu markkinointi- ja viestintäyksikön tapahtumatiimissä Kuopion kaupunginhallituksen asettamien kriteerien mukaisesti. Tapahtumatuki määräytyy kaupunginhallituksen hyväksymien arviointikriteerien ja käytettävissä olevan määrärahan mukaisesti. Markkinointijohtaja päättää tapahtumatuet 50 000 euroon asti ja sitä isommat tuet päättää Kuopion kaupunginhallitus. Vuodelle 2024 tapahtuma- ja tuotantotukimääräraha on 900 000 euroa.

 

Vaikutusten arviointi Tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset

 

 Vetovoimaisen joulutoritapahtuman järjestäminen ei käytännössä ole mahdollista ilman kaupungin tukea. Tapahtuman kiinteät kulut ovat vakiot. Tapahtuman tulokertymää rajoittaa se, että myyntipaikkamaksut on pidettävä matalina kauppiaiden sitouttamiseksi myyntiaikaan lähelle joulua. Samalla on tärkeää panostaa alueelliseen ja jatkossa myös valtakunnalliseen markkinointiin sekä laadukkaaseen ohjelmasisältöön hyvän asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi. Tapahtuman markkinoinnin näkyvyys vaikuttaa suuresti myös haluttujen kauppiaiden houkuttelemisessa ja tapahtuman uskottavuudessa.

 

 Joulutori tarjoaa yrityksille sekä myös muille toimijoille mahdollisuuden tuoda esille omia palvelujaan ja osaamistaan. Lisäksi suunnitelman mukaisesti hankinnoissa, ohjelmaostoissa sekä myyntiartikkeleissa keskitetään alueellisten toimijoiden tarjontaan, jolloin tapahtuman talousvaikutukset jäävät Kuopion alueelle. Strategian yhtenä tavoitteena on tukea kilpailukykyisen ja kannustavan yrittäjyysympäristön kehittämistä. Kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys kannustaa Joulutoritapahtumalla alueen yrittäjiä yhteistyöhön. Alueen kilpailukykyä vahvistaa myös alueen lähiruoan tuottajien verkostojen hyödyntäminen. Joulutori tuo esiin paikallisia tuottajia, tuo sisältöä kaupungin matkailutarjontaan ja profiloi aluetta puhtaan lähiruuan ja käsi- ja taideteollisten lahjatavaroiden tuottajana sekä vuoden 2023 Talvikaupunkina.

 

 Joulutori-tapahtumasta toteutetaan joka vuosi Salmi Eventlizer tapahtumatutkimus, jonka mukaan raporttivuoden 2023 matkailutulo (päiväkävijät + yöpyvät) on 3 miljoona, ja paikallisten kulutus alueella 4 miljoonma., eli yhteensä aluevaikutus on 7 miljoonaa euroa.

 

 Tapahtuman hyödyntämismahdollisuudet kaupunkimarkkinoinnissa

 Kuopion tapahtumavuosi on kesä ja alkusyksy painotteinen. Yrityksille ja asukkaille suunnatuissa tapahtumatoiminnan kehittämiskyselyissä on talvikauden tapahtumien lisääminen koettu erittäin tärkeäksi. Merkittävä syy talvikauden tapahtumien vähyyteen ovat keliolosuhteet, jotka lisäävät tapahtumajärjestäjien riskiä ja kuluja, jolloin kaupungin tuen merkitys korostuu. Tapahtumatuen sitovissa perusteissa onkin mainittu, että tuki on tarkoitettu tapahtumajärjestäjän tapahtuman järjestämisestä johtuvan taloudellisen riskin pienentämiseen. Tapahtuma lisää merkittävästi alueen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta sekä saa runsaasti positiivista näkyvyyttä mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Matkailijoita tavoitellaan 200 km säteellä Kuopiosta. Kuopion joulutori on osa Kuopio 250 -vuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuosina 2025-2025.

 

 Tapahtuman hyvinvointivaikutukset

 Kuopion oma joulutoritapahtuma on yksi kuopiolaisten eniten esitetty toive kohdistuen toriin ja sen toiminnan kehittämiseen. Joulutori on yhteisöllinen kohtaamisalusta, johon on matala kynnys osallistua niin esiintyjänä kuin kokijanakin. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja lapsiperheet: ohjelma suunnitellaan täysin lapsille, kaikki on ilmaista ja saavutettavaa ja myös päiväkoti- ja alakouluryhmille on tarjottu mahdollisuus saapua joulutorille karuselliajeluille sekä seuraamaan ohjelmanumeroita. Myös valotaidetapahtumaa on kauan toivottu Kuopioon ja siihen toiveeseen vastataan myös tällä tapahtumakokonaisuudella.

 

 Tapahtuman kestävä toimintamalli, resurssiviisaus, ympäristövaikutukset sekä tapahtumajärjestäjän vastuullisuus

 Tapahtuman järjestäjänä Kuopion kaupunkikeskusta kehittämisyhdistys on luotettava paikallinen kumppani, joka on onnistunut järjestämään valtakunnallista huomiota ja tunnustusta saaneen joulutoritapahtuman Kuopioon. Yhdistys on kokenut toritapahtumien järjestäjiä ja yhdistyksellä on nyt viime vuoden tapahtuman pohjalta vahva osaaminen ja näkemys onnistuneen joulutorin tuottamisesta suunnitellusti.

 

 Tapahtuman kehitys- ja kasvutavoitteet

 Kaupungin uudessa strategiassa strategisena päämääränä on elinvoimainen ja kasvava Kuopio. Päämäärän keskeisiä menestystekijöitä ovat kasvava matkailu ja vetovoimaiset tapahtumat sekä rohkea ja kestävä kaupunkikehitys. Suomen kauneimmaksi joulutoriksi vuonna 2021 valittu Kuopion joulutori toteuttaa näitä strategisia elinvoimatavoitteita.

 

 Vuonna 2024 tapahtuma-aluetta laajennettaan ja kauppiaiden määrää lisätään ja panostetaan alueen visuaalisuuteen ja viihtyvyyden kehittämiseen valoelementeillä ja tunnelmallisen asiakasalueen rakentamisella. Tapahtuman kestoa on pidennetty 23.12. aatonaattoon asti asiakkaiden toiveesta. Tapahtumien yleiset järjestämiskulut (erityisesti turvallisuus-, tekniikka- ja infrakulut) ovat kasvaneet koronan jälkeen edeltävistä vuosista.

 

 Tapahtuman taloussuunnittelu on tehty pysyvän joulutorikonseptin luomiseksi kuitenkin realistisesti tuotannon riskit tunnistaen.