Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 76


156/2024 Kuntalaisaloite

 

Vastaus kuntalaisaloitteeseen, Junnunmäen tuulivoimaosayleiskaava ja asuinrakennuksen suojaetäisyys

 

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 76  

156/11.04.00/2024  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          kaavasuunnittelija Arttu Mäkipää

puh. 044 718 5435

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus antaa esitetyn vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi

 

Päätös Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen totesi esteellisyyden (intressijäävi) ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ari Koskinen.

Merkitään, että kaavasuunnittelija Arttu Mäkipää ja yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen esittelivät asiaa kokouksessa ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehtouksen.

 

 

Selostus 274 kunnan asukasta ja 67 muuta osallistujaa ovat allekirjoittaneet 5.1.2024 jätetyn kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan:

a)      Kuopion kaupungin strategisessa maankäytössä vireillä olevan Junnunmäen tuulivoimaosayleiskaavan valmistelun keskeyttämistä

b)      vähintään 3 kilometrin vähimmäisetäisyyden määrittämistä tuulivoimalan ja asuinrakennuksen välille Kuopiossa

 

Kuntalaisaloitteessa ilmaistaan huoli tuulivoimaloiden kielteisistä vaikutuksista muun muassa ihmisten elinympäristön terveellisyyteen ja viihtyisyyteen, kiinteistöjen arvoon ja luontoarvoihin.

 

Vastaus kuntalaisaloitteeseen

 

 Junnunmäen tuulivoimaosayleiskaavan keskeyttäminen:

 

 Kuntalaisaloitteessa esiin nostettuja tuulivoimaloiden vaikutuksia ja hankkeen maankäytöllisiä edellytyksiä arvioidaan kattavasti vireillä olevassa osayleiskaavassa ja hankkeeseen liittyvässä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA), jonka yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ELY-keskus. Kaavaprosessin yhteydessä tutkitaan hankkeen toteutettavuus sekä voimaloiden määrä ja sijainnit. Vireillä olevan Junnunmäen osayleiskaavatyön keskeyttäminen hankkeen vaikutuksiin perustuen ei ole tarkoituksenmukaista tai yleisen edun mukaista ennen vaikutustenarvioinnin suorittamista ja hankkeen mahdollisten hyöty- ja haittavaikutusten selvittämistä. Kaupunginhallitus ja kaavaehdotuksen kohdalla kaupunginvaltuusto päättää kaavan edistämisen jatkamisesta ja sen hyväksymisestä kaavaprosessin yhteydessä hankekohtaiseen tietoon perustuen. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta kaavaprosessin yhteydessä. Kuntalaisaloitteessa esiin nostetut seikat otetaan huomioon kaavaprosessissa.

 

 Kolmen kilometrin suojaetäisyys asuinrakennuksen ja tuulivoimalan välille:

 

 Voimaloiden sijainnit ja etäisyydet asuinrakennuksiin ratkaistaan kaavaprosessissa. Kategorisen vähimmäisetäisyyden määrittäminen tuulivoimaloiden ja asuinrakennusten välille ei ole mielekästä, sillä ratkaisu ei välttämättä perustu hankekohtaisiin selvityksiin ja voi aiheuttaa haittaa kaavoitukselle. Tuulivoimahankkeen selvityksissä tutkitaan laajasti voimaloiden vaikutuksia ympäristöönsä ja suunnittelussa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia.

 

 

 

Liitteet

 

156/2024 Kuntalaisaloite