Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 74


 

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen europarlamenttivaaleissa 2024

 

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 74  

1606/00.00.00/2024  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          kaupunginlakimies Vesa Toivanen

puh. 044 718 2041

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Europarlamenttivaalien 2024 yleinen ennakkoäänestys järjestetään Kuopion kaupungissa selostuksessa mainituin tavoin.

 

Päätös Merkitään, että kaupunginlakimies Vesa Toivanen oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Selostus Ennakkoäänestyksen ajankohta ja äänestystä koskevat säännökset

 

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa

29.5-4.6.2024.

 

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm. ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

 

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestyksen ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunta voi puolestaan hankkia ennakkoäänestyksen toimittamisen kokonaan tai osittain luotettavalta ja tehtävään sopivalta muulta organisaatiolta.

 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä äänestyspaikassa huolehtivat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat, joita tulee olla ennakkoäänestyspaikassa vähintään kaksi yhtä aikaa saapuvilla.

 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Kunnan on merkittävä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevat tiedot äänestyspaikkarekisteriin 22.3 mennessä.

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2024 presidentinvaalissa

 

Presidentinvaalin ennakkoäänestys järjestettiin kaupungin toimesta kaupungintalolla, Puijonlaakson kirjastolla, kaupunginkirjastolla, Vehmersalmen kirjastolla, Riistaveden kirjastolla, Maaninkatalolla, Petosen seurakuntatalolla, Matkuksen kauppakeskuksessa, Päivärannan kauppakeskuksessa, Prisman kauppakeskuksessa, Kolmisopen kauppakeskuksessa, Juankosken virastotalolla, Nilsiän virastotalolla, Karttulan palvelupisteessä ja Itä-Suomen yliopiston kampusalueella. Lisäksi äänestys oli mahdollista liikkuvan äänestyspaikan (äänestysauto) reitin ja aikataulun mukaisesti.

 

Ennakkoäänestyspaikkojen sijainti todettiin pääosin hyväksi ja toimivaksi. Samoin äänestysauton tarjoama mahdollisuus äänestämiseen otettiin hyvin vastaan. Vilkkaimmat äänestyspaikat olivat Prisman kauppakeskus (I kierros 9018 äänestäjää, II kierros 9689 äänestäjää) ja kaupungintalo (I kierros 8112 äänestäjää, II kierros 8638 äänestäjää). Äänestysautolla kävi äänestämässä I kierroksella 479 äänestäjää ja II kierroksella 522 äänestäjää.

 

Ennakkoäänestyksen järjestely vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa

 

Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää pääosin edellisten vaalien tavoin

Kirjastoihin sijoitettavat ennakkoäänestyspaikat olisivat pääosin auki kirjastojen normaalien aukioloaikojen mukaisesti ja myös viikonloppuna. Myös muissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestys toimitettaisiin arkipäivisin ja viikonloppuna lukuun ottamatta yliopiston ennakkoäänestyspaikkaa, joka olisi avoinna vain arkisin.

 

Todettakoon vielä, että liikuntarajoitteisella henkilöllä on mahdollisuus lain mukaan äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestyksen toimittavat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat ja laitoksissa ennakkoäänestyksestä huolehtivat kaupunginhallituksen määräämät vaalitoimikunnat.

 

Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa olisivat siten seuraavat:

 

 

Paikka  Päivä  Aukioloaika

 1. Prisman kauppakeskus, Savilahdentie 10, 70700 Kuopio

  

  29.-31.5  9-20

  1.-2.6  10-18

  3.-4.6  9-20

 

 1. Kolmisopen kauppakeskus, Kolmisopentie 1-3, 70780 Kuopio

 

    29.-31.5  12-20

  1.-2.6  10-18

  3.-4.6  12-20

  

 1. Päivärannan kauppakeskus, Päivärannantie 18, 70420 Kuopio

 

  29.-31.5  12-20

  1.-2.6  10-18

  3.-4.6  12-20

 

 1. Matkuksen kauppakeskus, Matkuksentie 60, 70800 Kuopio

 

  29.-31.5  12-20

  1.-2.6  12-18

  3.-4.6  12-20

 

 1. Vehmersalmen kirjasto, Vehmersalmenkatu 27, 71310 Vehmersalmi

   

  29.5  13-19

   30.5  12-16

   31.5  9-15

   1.-2.6  10-15

   3.6  13-19

   4.6  9-15

 

 1. Riistaveden kirjasto, Koulutie 12, 71160 Riistavesi

 

  29.5  13-19

  30.5  12-16

  31.5  10-16

  1.-2.6  10-15

  3.6  13-19

  4.6  10-16 

 

 1. Puijonlaakson kirjasto, Mailatie 2, 70200 Kuopio

   

  29.-30.5  13-19

  31.5  10-16

  1.-2.6  10-15

  3.6  13-19

 4.6  10-16

 

 

 1. Kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio

 

  29.-30.5  10-18

  31.5-2.6  10-16

  3.-4.6  10-18

 

 1. Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio

   

  29.-31.5  9-20

  1.-2.6  10-18

  3.-4.6  9-20

 

 1. Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21, 70820 Kuopio

   

  29.5-4.6  10-15

   

 1. Karttulan asiointipiste, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula

   

  29.-31.5  11-18

  1.-2.6  10-15

  3.-4.6  11-18

 

 1. Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä

 

  29.-31.5  11-18

  1.-2.6  10-15

  3.-4.6  11-18

   

 

 1. Juankosken virastotalo, Juankoskentie 13, 73500 Juankoski

  

  29.-31.5  11-18

  1.-2.6  10-15

  3.-4.6  11-18

 

 1. Maaninkatalon kokoushuone, Maaningantie 32, 71750 Maaninka

 

  29.-31.5  10-16

  1.-2.6  10-15

  3.-4.6  11-18

 

 1. Itä-Suomen yliopisto (Studentia), Yliopistonranta 3, 70210 Kuopio 

   

  29.-31.5  10-16

  3.-4.6  10-16

 

 1. Liikkuva äänestyspaikka (äänestysauto)

 

Aikataulu ja reitti

 

29.5

Nilsiä:

09.30 -12.30 Palonurmi, Palonurmen Kyläkauppa, Palonurmentie 776, 72810 Nilsiä

14.00 -16.00 Pajulahti, Pajulahden koulu, Kortteisenmäentie 33, 73360 Pajulahti

 

30.5

Juankoski:

09.30 -12.30 Säyneinen, M-Market Säyneinen, Säyneisentie 7, 73770 Säyneinen

14.00 -16.00 Muuruvesi, Huoneistohotelli Teekki, Muuruvedentie 18, 73460 Muuruvesi

 

31.5

Maaninka:

09.30-11.30 Tuovilanlahti, Majatalo Osula, Tuovilanlahdentie 100, 71775 Tuovilanlahti

13.00 -15.00 Pulkonkoski, Puoti & Kahvila Pulkko (vp), Pulkonkoskentie 540, 71680 Pulkonkoski

 

1.6

Hirvilahti-Riistavesi:

09.30 - 12.30 Hirvilahti, Hirvilahden Kyläkauppa, Länsirannantie 2299, 71650 Hirvilahti

14.00 - 15.30 Riistavesi, Kurkiharjun koulu, Kurkiharjuntie 78, 71130 Kuopio

 

2.6

Vehmersalmi

09.30- 11.30 Mustinlahti, Mustinlahden kylätalo, Mustinlahdenranta 10, 71380 Kuopio

13.00- 15.00 Räsälä, Räsälän Liittola, Leppävirrantie 5, 71330 Räsälä

 

3.6

Karttula:

09.30 -11.30 Pihkainmäki, Pihkainmäen koulu, Pihkarinteentie 12, 71570 Syvänniemi

13.00-15.00 Syvänniemi, Hermannintalo, Postitie 32, 71570 Syvänniemi

 

4.6

Kurkimäki ja Airaksela:

09.30 -11.30 Kurkimäki, Kurkimäen koulu, Kurkimäentie 455, 71480 Kurkimäki

13.00 - 15.00 Airaksela, Seurantalo, Airakselantie 591, 71490 Airaksela