Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 29


2819/2024 Tilintarkastuskertomus 2023

 

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

Kaupunginvaltuusto 20.05.2024 § 29  

2819/00.03.00/2024  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Sari Düssel

puh. 044 718 2932

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

 

 Kaupunginvaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2) hyväksyy tilinpäätöksen ja
3) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2023, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti aikataulusyistä siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

 

 

Liitteet

 

2819/2024 Tilintarkastuskertomus 2023

 

Tarkastuslautakunta 18.04.2024 § 55 

 

 

 

Päätösehdotus tarkastuspäällikkö Sari Düssel

 

 Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2) hyväksyy tilinpäätöksen ja
3) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2023, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

 

 Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

 

 Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

 

 Kaupunginhallitus on käsitellyt Kuopion kaupungin tilinpäätöksen

 25.3.2024 § 99. TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Marko Paasovaara, JHT, KHT antaa 18.4.2024 tilintarkastuskertomuksen Kuopion kaupungin vuoden 2023 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125 §:ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta. Tilintarkastaja esittää antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023, edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat.

 

 

Liitteet