Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 20 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupunki 250 vuotta suojelumetsän perustaminen

 

Kaupunginvaltuusto 25.03.2024 § 20  

8138/10.03.01.00/2023  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

 Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen
päätösehdotuksen.

 

 

Vaikutusten arviointi -

 

 

Liitteet

 

Valtuustoaloite / Valtuustoryhmien allekirjoitukset

 

Kaupunginhallitus 19.02.2024 § 54 

 

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy, puh. 044 718 5505
kaupunginmetsänhoitaja Heikki Soininen, puh. 044 718 5269

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupunginjohtaja Soile Lahti

 

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaupunkirakennelautakunta 07.02.2024 § 23 

 

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy, puh. 044 718 5505
kaupunginmetsänhoitaja Heikki Soininen, puh. 044 718 5269

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus kaupungininsinööri Ismo Heikkinen

 

 Kaupunkirakennelautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle alla olevan vastauksen Kuopion kaupunki 250 vuotta suojelumetsän perustamiseen koskevaan valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Merkitään, että kaupunginmetsähoitaja Heikki Soininen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Vihreiden valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen noin 18,2 hehtaarin suojelumetsän perustamisesta Tervaruukinlahden eteläpuolella sijaitsevaan niemeen (karttaliitteet: peruskartta, yleiskaavakartta).

 

 Luonnonsuojelualueeksi ehdotettu alue on määräala tilasta 297-401-1-155. Alue rajoittuu jo olemassa olevaan Kolmisoppi-Neulamäki-luonnonsuojelualueeseen. Luonnonsuojelualueeksi ehdotettu alue kuuluu Luontodirektiivin mukaiseen erityisen suojelutoiminnan SAC- natura-alueeseen. Yleiskaavassa alue on luo-aluetta (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue) ja maastonmuodoiltaan jyrkkää ja vaikeasti hyödynnettävää maastoa. Alueelle ei näin ollen ole maankäytöllisiä paineita kaavoituksen suhteen eikä metsätaloudellista merkitystä.

 

 Yhtenäinen, suurempi luonnonsuojelualue edistää osaltaan luonnon monimuotoisuutta, lisäten jo olemassa olevalle Kolmisoppi-Neulamäki-luonnonsuojelualueelle mm. vanhaa puustoa, laho- ja lehtipuustoa sekä lajiston monipuolisuutta.

 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.2.2022 Kuopion kaupungin strategisen metsäsuunnitelman. Strategisessa metsäsuunnitelmassa todetaan luonnosuojelualueista: " Luonnonsuojelualueiden määrää pyritään lisäämään ja kaupunki käynnistää neuvottelut uusien luonnonsuojelualueiden aikaansaamiseksi. Taajamissa ja kaupungin kasvualueilla suojeluratkaisut kuitenkin tehdään pääsääntöisesti osana kaupungin omaa kaavoitusprosessia".

 

 Kuopion Lumo-ohjelman päivitystyö on käynnissä. Lumo-ohjelmassa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Luonnonsuojelualueiden lisääminen on yksi keino luonnon monimuotoisuuden turvaamisen parantamiseksi.

 

 Edellä olevien perusteiden mukaisesti ehdotettua aluetta kiinteistöstä 297-401-1-155 voidaan esittää luonnonsuojelualueeksi ja asia otetaan jatkovalmisteluun.

 

 

 Peruskartta

 

 

 Yleiskaavakartta

 

Vaikutusten arviointi -