Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2023/Pykälä 14


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaava ja asemakaavan muutos / Pieni Neulamäki II

 

Kaupunkirakennelautakunta 08.02.2023 § 14  

796/10.02.03/2022  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

Anne Partanen
Erja Soranta

        puh. 044 718 5413

          puh. 044 718 5431

          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

 

 Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Anne Partanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Esitys Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen esittää, että MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Selostus Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

 Asemakaavatyön tavoitteena on laajentaa Pienen Neulamäen yritys- ja teollisuusaluetta luoteen suuntaan sekä muuttaa asemakaavaa toteutuneiden liikennejärjestelyiden mukaisiksi. Kaavatyössä tutkitaan toimintojen sijoittuminen ja liikenteelliset tarpeet ottaen huomioon alueen lähtökohdat sekä ympäristön asettamat reunaehdot.

 

Vaikutusten arviointi Asemakaava ja asemakaavan muutos toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstra-tegiaa lisäämällä ja monipuolistamalla kaupungin yritystonttitarjontaa. Pienen Neulamäen yritysaluekokonaisuuden laajentaminen vahvistaa alueen palvelu-verkkoa ja vetovoimaa houkuttelevana yritysalueena. Yritysten menestyminen ja kaupungin elinvoima lisäävät työllisyyttä ja parantavat perheiden toimeentu-loa ja näin epäsuorasti myös lasten asemaa.

 

 Kaavahankeella on maltilliset ilmastopoliittiset vaikutukset. Asettumalla olemassa olevan Pienen Neulamäen yritysalueen välittömäksi jatkeeksi kaavahanke hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria. Kaavan toteuttamisen myötä poistuu laaja metsäalue. Kaavahanke sijaitsee erillään asutusalueista ja tukeutuu pääosin yksityiseen ajoneuvoliikenteeseen, mutta se on saavutettavissa myös kestävillä liikkumismuodoilla.

 

 Uusi rakentaminen ja yritystoiminta lisäävät liikennettä Pienessä Neulamäessä, Karttulantien risteyksessä ja mahdollisesti laajemmallakin alueella. Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse asuinalueita, joten liikenteen lisääntymisestä ei tule olemaan merkittävää haittaa ihmisten asuinolosuhteisiin.             

 Lähes luonnontilaisen alueen kaavoittaminen yritys- ja teollisuustonteiksi vaikut-taa merkittävästi alueen luonnon ympäristöön. Kaavassa pyritään huolehtimaan riittävistä viheryhteyksistä ja säilyttämään arvokkaimmat luontoalueet virkistysalueina.

 

 

 

Liitteet

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma