Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 08.02.2023/Pykälä 24


eduskuntavaalit 2023

 

Eduskuntavaalit 2.4.2023 / vaalien ulkojulistepaikat

 

Kaupunkirakennelautakunta 08.02.2023 § 24  

1177/10.03.01.00/2023  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

          Ismo Heikkinen

puh. 044 718 5656

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

 

 Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Esitys Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen esittää, että kaupunkirakennelautakunta päättää eduskuntavaalien ulkomainonnasta seuraavaa:

 

-         Eduskuntavaalien vaalijulisteet saa kiinnittää 15.3.2023 klo 8:00 alkaen.

-         Kullakin yhteislistalla, puolueella tai valitsijayhdistyksellä on käytössään yksi taulu. Vaaliliitossa olevilla puolueilla, yhteislistoilla tai valitsijayhdistyksillä on käytössään yksi taulu.

-         Julisteet kiinnitetään tauluun katsomissuunnassa vasemmalta oikealle siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ovat ehdokasluettelossa. Mikäli julisteet on mahdollista kiinnittää telineeseen myös toiselle puolelle, tapahtuu kiinnittäminen em. tavoin myös tälle puolelle. Kiinnittäminen on suoritettava siten, että tauluja varten hankitut pleksit on helppo kiinnittää.

-         Julisteiden poistaminen tehdään vaaleja seuraavana päivänä eli maanantaina 3.4.2023. Samalla poistetaan taulut paikaltaan.

-         Julistepaikkakarttoja saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta ja kaupungin internet-sivuilta.

-         Edellä olevat päätökset ilmoitetaan välittömästi kaupunkirakennelautakunnan päätettyä asiasta yleisellä kuulutuksella ja vaalimainoskartta ja lautakunnan päättämät ohjeet laitetaan kaupungin verkkosivuille sekä lähetetään tiedoksi puolueiden ilmoittamille yhdyshenkilöille.

 

 

Selostus Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen

 

Yleistä

 

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023.

 

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 22.3.2023. Perinteisen tavan mukaan mainostus aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Mainonta aloitetaan tällöin keskiviikkona 15.3.2023, jolloin mainospaikkojen vaalijulistetaulut tulee olla paikoillaan.

 

Puolueet ja valitsijayhdistykset voivat halutessaan toimittaa vaalien mainostusmateriaalin sekä ohjeet mainosten kiinnittämisestä valtuustotalon asiakaspalveluun maanantaihin 13.3.2023 mennessä. Tällöin kaupunki asettaa mainokset paikalleen vaalimainostaulujen pystyttämisen yhteydessä.

 

Jos julisteita ei toimiteta määräpäivään 13.3.2023 mennessä, joutuu valitsijayhdistys asettamaan julisteet itse paikalleen.

 

Vaalitaulupaikat

 

Kaupungin tarjoamien ulkomainontapaikkojen osalta säilytetään aikaisempien vaalien mukaiset paikat. Paikkoja on kaikkiaan 19, joista Kuopion kauppatorilla olevassa paikassa on kahdet taulut, jotka ovat myös kaksipuoleiset. Paikkojen sijainti on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

 

Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainospaikoista.

 

Vaaleissa varataan ehdokasasettelijoille tauluja siten, että puolueille varataan yksi taulu/puolue. Vastaavasti yhteislistojen tai valitsijayhdistysten ehdokkaille varataan yksi taulu/yhteislista tai valitsijayhdistys. Vaaliliitossa olevilla puolueilla, yhteislistoilla tai valitsijayhdistyksillä on käytössään yksi taulu.

 

Mikäli kaupungin varaamia tauluja on liian vähän, varaa kaupunki oikeuden muuttaa taulujakoa.

 

Vaikutusten arviointi -

 

 

 

Liitteet

 

eduskuntavaalit 2023