Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 184


Vaikutusten ennakkoarviointi

 

Tiekunnille jaettavien avustusten periaatteet ja yksityistieavustusten haettavaksi julistaminen vuonna 2023

 

Kaupunkirakennelautakunta 07.12.2022 § 184  

1436/02.05.01.00/2022  

 

  Valmistelijat / lisätiedot:

         Leppänen Terhi

044 718 5115

etunimi.sukunimi@kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Kyllönen Jari

 

 Lautakunta hyväksyy vs. kaupungininsinöörin esityksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimieleisesti.

 

Selostus Avustusten jakoperusteet

 

Vuoden 2023 yksityistieavustukset julistetaan 1.1.2023 kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi kaupunginhallituksen vahvistamalla tavalla, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn talousarvion.

 

Kunnossapitoavustuksen myöntämisen jakoperusteet, joiden kaikkien yhdessä tulee täyttyä:

 

 • Tiekunta on virallisesti perustettu.
 • Tiekunnan kokous on pidetty vuoden sisällä.
 • Kaikkien avustusta hakevien tiekuntien tulee kerää tieosakkailta yksikkömaksuja (viimeistään vuodesta 2022 alkaen).
 • Yksityistien vaikutusalueella on vähintään yksi ympärivuotisesti ja vakituisesti asuttu asunto, avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle.
 • Asunnosta/asunnoista maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero ja siinä ollaan kirjoilla Kuopion kaupungissa ja vakituinen osoite on ko. kiinteistölle/kiinteistöille.
 • Tiekunta on päivittänyt yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.
 • Tiekunta on ilmoittanut yksityistiellään olevat painorajoitukset ja tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad). Tiekunnan tiedot tulee ilmoittaa Digiroadiin, vaikka tiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja.

Taustaa Vuoden 2022 käyttötaloussuunnitelmassa on varattu avustuksiin 730 000 euroa.

 

 Kuopion alueella on tällä hetkellä yksityistielain mukaisia tiekuntia 1 305 kpl yhteensä 2 670 km, joista kaupungin avustuksiin oikeuttavia on noin 700 tiekuntaa, yhteensä yli 1 500 km.

 

Kunnossapitoavustuksia on myönnetty 682 tiekunnalle sekä 5 jäätielle yhteensä (548 326 + 8 486 =) 556 812 euroa. 

 

Yksityistiet luokitellaan neljään kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokka määrätään käyttäen apuna pistelaskentaa, jossa otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä aiheuttavat toiminnot.

 

Arviolta avustuksiin oikeuttavat tiekunnat jakautuvat tieluokkiin seuraavasti:

 

 • 1-tieluokka 12 tiekuntaa
 • 2-tieluokka 30 tiekuntaa
 • 3-tieluokka 278 tiekuntaa
 • 4-tieluokka loput,
 • jääteitä 8.

 

Kunnossapitoavustuksia valmisteltaessa kunnossapitoluokittain käytetään seuraavia kertoimia.

 

 • 1-kunnossapitoluokka kerroin 1,50
 • 2-kunnossapitoluokka kerroin 1,25
 • 3-kunnossapitoluokka kerroin 1,00
 • 4-kunnossapitoluokka kerroin 0,75.

 

Keskimääräinen kunnossapitoavustus 2022 on 358 euroa/km.

 

Tiekuntien tekemien tilitysten mukaan tien kunnossapitomenot olivat vuonna 2022 keskimäärin 437 euroa/km. 

 

Jäätielle myönnettävän avustuksen suuruus oli 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista, josta vähennettiin ELY-keskuksen maksama avustus.

 

Perusparantamisavustusta on myönnetty 12 tiekunnalle yhteensä 21 587 euroa. Avustuksen suuruus oli enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta, josta oli vähennetty muut tiekunnan saamat avustukset.

 

Kaikkiaan avustuksia yksityisteille on vuonna 2022 myönnetty 578 399 euroa.

 

 

Vaikutusten arviointi Liitteenä

 

Esitys  Vs. kaupungininsinööri Antti Niskanen esittää kaupunkirakennelautakunnalle,               että yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustukset myönnettäisiin anomuksesta tiekunnille esitetyin jakoperustein seuraavasti:

 

Kunnossapidon keskimääräisenä kilometrikustannuksena pidetään kustannustasoa 1 100 euroa/km, josta vähennetään tiekunnan omavastuu 65 %.

 

Kunnossapitoavustukset tieluokittain/km ovat enintään:

 

 • 1-tieluokka 578 euroa
 • 2-tieluokka 481 euroa
 • 3-tieluokka 385 euroa
 • 4-tieluokka 289 euroa.

 

Tiekunnille maksettavasta avustuksesta vähennetään mahdollisesti saatu ennakkoavustus. 

 

Jääteille kunnossapitoavustus olisi enintään 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista. Avustussummasta vähennetään ELY-keskuksen maksama avustus. Yleiselle liikenteelle tärkeä jäätie voidaan käsitellä erikseen.

 

Perusparantamisavustus olisi enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta. Avustussummasta vähennetään muut ko. hankkeeseen tiekunnan saamat avustukset. Perusparannusavustusta voi hakea ympäri vuoden.

 

Avustuksia saavien tiekuntien on pidettävä vuosikokous joka vuosi sekä tehtävä tilitys myönnetystä avustuksesta.

 

Mikäli tiekunnan avustusanomus ei täytä hyväksyttyjä jakoperusteita, anomusta ei käsitellä. (Yksityistielaki 84 §).

 

 

Liitteet

 

Vaikutusten ennakkoarviointi

Kuulutus