Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/1094

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 3273/10.02.02/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

13.05.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapinlahden kunta, tekninen lautakunta
 

 

  

Lapinlahti, lausunto Alapitkän aurinkopuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suunnittelualue sijaitsee Lapinlahden kuntakeskuksesta noin 20 km etelään ja se muodostuu useammasta palstasta, joiden yhteispinta-ala on noin 200 ha. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa aurinkopuiston rakentamisen alueelle. Hankevastaavana työssä toimii Helios Nordic Energy Finland Oy, joka vastaa aurinkovoimapuiston vaatimista selvityksistä, tarvittavista kaavoitus- ja lupamenettelystä sekä paikallisen aurinkovoimayhtiön perustamisesta.

 

Hankkeeseen liittyen on pidetty aloitusvaiheen työneuvottelu 12.2.2024, johon alueellisen vastuumuseon edustaja ei pääsyt. Vastuumuseo lähetti kommenttinsa neuvotteluun sähköpostitse. Vastuumuseo totesi kommentissaan, että suunnittelualueella tulee tehdä arkeologinen inventointi, jossa tarkastetaan ennestään tunnetut kohteet ja selvitetään, sijaitseeko hankkeen alueella sellaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia jäännöksiä, jotka tulee ottaa huomioon hankkeen toteutuksessa. Maininta arkeologisesta inventoinnista on syytä lisätä OAS:n lukuun 3.2 Laadittavat selvitykset.

 

Inventoinnin tilaamisesta ja sen kustannuksista vastaa hankkeen omistaja (15§, MML 295/1963). Inventointi ja raportointi tulee suorittaa noudattaen Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjetta. Tietoa arkeologisten kenttätöiden tilaamisesta sekä arkeologisista toimijoista saa Museoviraston verkkosivuilta osoitteessa https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen.

 

Inventoijan tulee ilmoittaa työn suorittamisen ajankohdasta alueelliseen vastuumuseoon. Inventointiraportti tulee toimittaa arvioitavaksi alueelliselle vastuumuseolla heti sen valmistuttua osoitteeseen kulttuurihistoriallinenmuseo@kuopio.fi. Raportin lisäksi museolle on toimitettava kohteiden sijaintitiedot ja rajaukset digitaalisena (shp-tiedosto, ETRS-TM35FIN). Museo arvioi vastaako selvitys sille annettuja tavoitteita ja laatuvaatimuksia, esittää tarvittaessa täydennyspyynnön sekä vie mahdolliset uudet kohteet muinaisjäännösrekisteriin, jolloin ne saavat yksilöivät kohdetunnukset. Museo arvioi myös uusien kohteiden lopulliset lajit. Inventointiraportissa annetut lajit (kiinteä muinaisjäännös, muu kulttuuriperintökohde, löytöpaikka jne.) ovat vasta ehdotuksia. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo voi arvioida hankkeen vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön vasta saatuaan inventointiraportin.

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Lapinlahden kunta, tekninen lautakunta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 14.05.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html