Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/1086

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 7467/11.04.00/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

08.05.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielaveden kunta
 

 

 

 

 

  

 

 

Viite: lausuntopyyntö 28.03.2024

Pielavesi, lausunto Kirkonkylän asemakaavan muutosehdotuksesta korttelissa 32

 

Yleistä

 

Pielaveden kunta pyytää Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa otsikon mukaisesta muutosehdotuksesta. Alueellinen vastuumuseo lausui muutosluonnoksesta 05.03.2024. Asemakaavamuutosta on valmisteltu nopealla aikataululla, ja aluksi hanke oli tarkoitus toteuttaa voimassa olevan asemakaavan puitteissa. Ehdotusaineistoa on täydennetty sen nähtävilläoloaikana ja toisaalta myös nähtävilläoloaikaa on pidennetty alkuperäisestä.

 

Kaavamuutoksen tavoitteet ovat samat kuin hankkeen aloitusvaiheessa (lausuntopyyntö 29.09.2023). Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo katsoo, että yleisesti ottaen kaavaprosessien tulisi tarkastella tavoitteita erilaisista näkökulmista objektiivisesti. Vaihtoehtoisten ratkaisutapojen tutkimatta jättäminen ei usein edistä kulttuuriympäristöarvojen säilymistä. Päällisin puolin muutosehdotusaineisto noudattaa aiemmin nähtyä muutosluonnosta, mutta ehdotusaineistoa on täydennetty päivitetyllä asemapiirroksella.

 

Luonnosvaiheen lausunnossa museo ehdotti, että säilyttävää vaihtoehtoa vielä tutkittaisiin. Museo huomautti lausunnossaan myös aineiston tarkoitushakuisuudesta. Toimitetussa vastineessa ei suoraan vastata asiantuntijalausunnon sisältöön, vaan se tarkastelee monelta osin kaavamuutoksen tavoitteita yleisestä näkökulmasta. Sen sijaan kansalaisopiston kuntotarkastus on liitetty osaksi ehdotusaineistoa.

 

Huonokuntoisuus tai haasteelliset käyttöominaisuudet eivät ole alueellisen vastuumuseon näkökulmasta riittäviä perusteita tunnistettujen kulttuuriympäristöarvojen turmelemiselle. Kuten museo lausunnossaan (05.03.2024) korosti, ovat esitetyt vauriot osittain kehittyneet pitkällä aikavälillä. Tarkempia rakennusteknisillä kuntotutkimuksia ei ole kohteesta tiettävästi laadittu.

 

 

Kansalaisopiston kuntotarkastuksesta

 

Pielaveden kunta on liittänyt vuonna 2012 laaditun kuntoarvion osaksi asemakaavan muutosehdotusaineistoa. Alueellinen vastuumuseo on tutustunut aineistoon, ja toteaa sen olevan varsinaista kuntotutkimusta kevyempi kuntoarvio. Se on tehty silmämääräisesti, eikä sen yhteydessä ole tehty rakenneavauksia tai otettu mikrobinäytteitä.

 

Kuntoarviossa tuodaan esille esimerkiksi runkorakenteeseen kehittyneitä lahovaurioita, mutta sen sijaan vaurioiden laajuutta ei tunneta. Kuntoarviossa suositellaan tarkemman kuntotutkimuksen laatimista.

 

Asemakaavan muutosehdotuksesta

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo katsoo, että kaavamuutos merkitsee toteutuessaan maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävien kulttuuriympäristöarvojen heikentymistä. Suunnittelualueelle sijoittuvan kansalaisopiston kulttuuriympäristöarvoja ei tunneta riittävällä tavalla. Kaavaselostuksessa ei kuvata kaavamuutoksen vaikutuksia taajamakuvaan. Maankäyttö- ja rakennuslain (54§) mukaan asemakaavan tulisi edistää rakennettuun ympäristöön liittyvien erityisten arvojen säilymistä.

 

Luonnosvaiheessa ehdotti nähdyn sr-2-merkinnän määräystä siten, että se ilmentäisi maakunnallisesti merkittävä arvoja. Toimitetusta vastineesta huolimatta alueellinen vastuumuseo toistaa tarpeen, ja huomauttaa määräyssisältöjä on tarvittaessa pystyttävä kehittämään ja ajantasaistamaan. 

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo ei pidä muutosehdotusaineistoa kulttuuriympäristöarvojen näkökulmasta hyväksyttävänä.

 

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Mikko Paalanen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Pielaveden kunta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 08.05.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html