Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/1063

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 1117/11.04.00/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

02.05.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonkajärven kunta
 

 

 

 

Lausuntopyyntö 4.4.2024

 

Sonkajärvi, lausunto Metsärinteen tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnokseen

 

Sonkajärven kunta pyytää lausuntoa otsikon mukaisen tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta. Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) on lausunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 2.2.2023 ja osallistunut sekä aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluun 19.9.2022 että neuvotteluun 12.1.2024. Museo on tutustunut aineistoihin ja antaa lausuntonsa alueen kulttuuriympäristön osalta.

 

Kaava-alueella ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön suojelukohteita tai -alueita eikä merkittäviä maisema-alueita.

 

Alueella on tehty arkeologinen inventointi, jonka raportti on päivätty 27.6.2023 (Heilu Oy. Sonkajärvi Metsärinteen tuulivoimapuistoalueen arkeologinen inventointi 2023). Raporttia ei ole toimitettu museolle etukäteen ja museo on saanut sen vasta nähtävilläoloaineistosta julkaistuna versiona. Museo esitti pyynnön saada raportti heti valmistumisen jälkeen sekä lausunnossaan että neuvottelussa 12.1.2024.  Alueellinen vastuumuseo muistuttaa, että sen tehtävä on arvioida raportti mm. sen osalta vastaako inventointi selvitystarpeita ja onko raportointiin tai inventointiin tarvetta tehdä täydennyksiä. Hyvä käytäntö olisi julkaista raportti vasta sen jälkeen, kun museo on hyväksynyt inventoinnin.

 

Kaava-alueelta ei tunnettu arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita ennen inventointia eikä niitä myöskään havaittu vuoden 2023 inventoinnissa. Museo on tutustunut raporttiin ja toteaa, että inventointi vastaa selvitystarpeita eikä siihen tai raportointiin ole täydennystarvetta tuulivoimapuiston kaava-alueen osalta. Raportti on toimitettu Museovirastoon arkistoitavaksi ja julkaisuun.  

 

Tuulivoimapuiston sähkönsiirron on suunniteltu tapahtuvan joko keskijännitteisellä maakaapelilla tai ilmajohdolla Savon Voiman Sukevan sähköasemalle. Kaapeleiden sijoittamisessa pyritään hyödyntämään Savon Voiman nykyisiä 20 kV:n voimajohtopylväitä ja johtokäytävää. Hanketoimija on käynyt keskusteluja sähkönsiirrosta Savon Voiman kanssa ja sähkönsiirto on todettu olevan mahdollista järjestää suunnitellulla tavalla. Suunnittelualueen ulkopuolista sähkönsiirtoa ei kuitenkaan ratkaista tässä osayleiskaavassa, vaan se tarkentuu jatkosuunnittelussa. Mikäli ulkoiset sähkönsiirtosuunnitelmat muuttuvat olennaisesti ja ne edellyttävät uusia johtokäytäviä, suunnitelmista tulee pyytää vastuumuseon lausunto.

 

Kaavaselostuksen osalta luvuissa 3.1.4.7 ja 6.5 käsitellään muinaisjäännöksiä. Museo toteaa, että on syytä käyttää laajempaa käsitettä arkeologinen kulttuuriperintö, joka kattaa muinaisjäännösten lisäksi myös mm. muut kulttuuriperintökohteet, löytöpaikat jne. 

 

Alueellisella vastuumuseolla ei ole muuta huomautettavaa tuulivoimapuiston kaavaluonnokseen.

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Sonkajärven kunta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 02.05.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html