Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/1039

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2206/11.04.00/2022 

Kulttuurihistoriallinen museo

26.04.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiuruveden kaupunki
 

 

 

 

 

  

 

Viite: lausuntopyyntö 28.03.2024

 

Kiuruvesi, lausunto Terveyskeskuksen alueen asemakaavan muutosehdotuksesta

 

Kiuruveden kaupunki pyytää Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa otsikon mukaisesta muutosehdotuksesta. Museo lausui luonnosaineistosta 19.12.2023. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muun muassa muodostaa suunnittelualueella sijaitsevalle Pössilä-nimiselle rakennukselle oma rakennuspaikka sekä tutkia samalla tämän suojelutavoitteita. Kyseessä oleva rakennus on alkujaan tarkoitettu kunnanlääkärin asuintaloksi. Kaavaselostuksessa Pössilälle mainitaan kaksi erilaista valmistumisvuotta (1951 ja 1952).

 

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2008. Asemakaavassa alue on merkitty sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YSA-1). Kunnansairaalan osa terveyskeskuksesta sekä Pössilä-niminen rakennus on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan sr-4 merkinnällä suojeltaviksi rakennuksiksi. Ne ovat rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaita rakennuksia. Määräyksen mukaan rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Nähtävillä olevassa muutosehdotuksessa kunnansairaalalle esitetään selkeämpää suojelumerkintää (sr) ja Pössilälle sr-1-merkintää.

 

Museo totesi luonnosvaiheen lausunnossa tarpeelliseksi kehittää suojelumerkinnän sr-1 määräystä, mutta muutosehdotus noudattaa tältä osin aiemmin nähtyä. Museo toistaa luonnosvaiheessa esille tuodun huomion siitä, että monitulkintainen määräys ei ole asianmukainen. Sr-1:n kaavamääräys antaa ymmärtää, että rakennus voidaan purkaa, mikäli sen korjaaminen ei ole taloudellisesta näkökulmasta kannattavaa. Usein rakennusperintöön liittyvässä kuntotutkimuksessa tarkasteltavan kohteen säilymisedellytyksiä tarkastellaan subjektiivisesti. Tästä syystä asemakaavan tavoitteet tulisivat olla selkeitä.

 

Alueellinen vastuumuseo katsoo tarpeelliseksi huomauttaa, että rakennuksen peruskorjaustarpeeseen liittyvät kustannukset eivät vaikuta kohteen kulttuuriympäristöarvoihin. Aiemmin tunnistetut kulttuuriympäristöarvot eivät toisin sanoen ole kulttuuriympäristöasiantuntijan arvion mukaan heikentyneet. Suojelumerkinnän määräys tulee muuttaa muotoon: Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa.

 

 

 

 

Pekka Kankkunen

intendentti, museonjohtajan sijainen

Mikko Paalanen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Kiuruveden kaupunki

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 26.04.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html