Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/1021

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 3215/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

24.04.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueellinen rakennusvalvonta
Suokatu 42, PL 1097
70111 KUOPIO

 

 

 

 

  

 

 

Viite: lausuntopyyntö 11.04.2024

 

Kuopio, lausunto Urheilukatu 3:n pistetalon purkamisaikomuksesta ja uudisrakennussuunnitelmasta

 

Kuopion alueellinen rakennusvalvonta pyytää Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa pistetalon purkamisesta ja uudisrakennussuunnitelmasta.

 

Mölymäellä sijaitsevan viiden kahdeksankerroksisen pistetalon kokonaisuuteen kuuluu lisäksi yksikerroksinen liikerakennus. Pistetalot rakennettiin Seppo Ruotsalaisen ja Väinö Niemisen piirustusten mukaisesti vuosien 1956-1960 aikana. Kokonaisuus ilmentää kulttuuriympäristöasiantuntijan arvion mukaan sodanjälkeistä yhteiskunnallista rakennemuutosta, jolloin suuri osa väestöstä siirtyi maaseuduilta kaupunkeihin. Kokonaisuudella on historiallista, rakennushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa. Korttelialue on osoitettu sekä asema- että yleiskaavassa alueeksi, jonka ympäristö tulee säilyttää (AK/s). Rakennuskokonaisuuden kulttuuriympäristöarvoja on tutkittu Kuopion keskustan ja lähiympäristön modernin rakennusperinnön inventointi- hankkeessa vuonna 2015.

 

Pistetalokokonaisuudesta tätä nykyä yksi rakennus on peruskorjattu, ja kolme on korvattu uudisrakennuksella. Kyseessä oleva Urheilukatu 3:n pistetalo on viimeinen alkuperäinen rakennus peruskorjatun Urheilukatu 1:n rakennuksen lisäksi. Hankkeen tavoitteet ovat muuttuneet peruskorjaus- ja uudisrakennustöiden edetessä uudisrakentavaan suuntaan, mutta hankkeen alussa vielä arvioitiin, että pistetalot ovat yhtä rakennusta lukuun ottamatta peruskorjattavissa. Sittemmin purkamisaikomuksista on tiedotettu museota vuoden – parin välein.

 

Lausuntopyynnön yhteydessä toimitettu kuntoarvio on sinällään asianmukainen, mutta peruskorjaavan vaihtoehdon kannattavuutta tarkastellaan suhteessa uudisrakentamisen kannattavuuteen. Se, että rakennuksen betonirungon käyttöikä lasketaan täyttyneeksi, ei suoraan ole peruste kulttuuriympäristöarvojen turmelemiselle. Alueellinen vastuumuseo katsoo, että säilyttävää vaihtoehtoa tulee tarkastella aina tapauskohtaisesti. Betonirungon kuntoa on selvitty vain länsijulkisivulla.

 

Lausuntoaineistossa todetaan rakenteissa olevan laajoja mikrobi- ja kosteusvaurioita. Kosteusmittaustuloksia ei esitetä aineistossa, mutta alueellinen vastuumuseo kuitenkin arvioi esille tuotujen mikrobivaurioiden olevan edelleen korjattavissa. Parvekerakenteet ovat visuaalisen tarkastelun perusteella lausuntopyynnön mukaan huonokuntoisia.

 

Lausuntopyynnön aineistoissa perustellaan purkamisaikomusta muun muassa energiatehokkuuteen ja kasvihuonepäästöihin liittyvillä tavoitteilla. Alueellinen vastuumuseo katsoo tarpeelliseksi huomauttaa, että kestävän kehityksen toteutumisen kannalta tärkeää olisi toteuttaa säilyttävää vaihtoehtoa. Rakennusperintö tulisi nähdä myös hiilivarastona, ja yleisesti ottaen voidaan todeta, että mitä kauemmin rakennuskanta pysyy käytössä, sitä pidempään sen rakennusaikaiset päästöt ovat sidottuina rakenteisiin.

 

Alueellinen vastuumuseo katsoo, että rakennuksen käytössä pysyminen vaatii kattavan peruskorjauksen, mutta rakennus on edelleen korjattavissa. Tunnistetut kulttuuriympäristöarvot liittyvät alueen varhaiseen rakennuskantaan, ja purkamissuunnitelma merkitsee toteutuessaan arvojen tuhoutumista.  Alueellinen vastuumuseo ei puolla purkamissuunnitelmaa.

 

 

 

 

Pekka Kankkunen

intendentti, museonjohtajan sijainen

Mikko Paalanen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Alueellinen rakennusvalvonta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 24.04.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html