Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/999

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 3123/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

22.04.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltel Networks Oy, Purmonen Jaakko
 

 

 

 

 

Lausuntopyyntö 28.3.2024  

 

Sonkajärvi Sukeva Poromäki Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkkosaneeraus, Eltel Networks Oy

 

Eltel Networks Oy suunnittelee Savon Voima verkon sähköverkkosaneerausta Sukevan alueella ja pyytää alueellisen vastuumuseon lausuntoa hankkeesta. Museolle on toimitettu suunnitelmakartat hankealueelta. Sähkösaneerauksessa alueelta poistuu ilmajohtoa, jota korvataan uudella maakaapelilla.

 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat seuraavat kiinteät muinaisjäännökset ja yksi löytöpaikka:

 

- Venäjänjärvi (rekisteritunnus 762010005), kivikautinen asuinpaikka

- Hiekkapakka (rekisteritunnus 762010001), kivikautinen asuinpaikka

- Hiekkapakka itä (rekisteritunnus 1000024953), viljelyröykkiöalue

- Venäänkosket (rekisteritunnus 1000024955), tervahauta

- Linja-aho (rekisteritunnus 762010003), kivikautinen asuinpaikka

- Hirvikoski (rekisteritunnus 762040001), kivikautinen löytöpaikka

 

Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty (MML 1 §). Sähkösaneeraus ja siihen liittyvä liikkuminen muinaisjäännösalueilla ja niiden läheisyydessä tulee suunnitella niin, etteivät muinaisjäännökset vahingoitu töiden yhteydessä.

 

Hiekkapakan, Hiekkapakka idän, Venäänkosken, Linja-ahon ja Hirvikosken alueella toimenpiteitä ei ole suunnitelmassa osoitettu muinaisjäännösten alueelle tai niiden välittömään läheisyyteen. Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan niiden osalta.

 

Saneerausalueen pohjoisosassa sijaitsee Venäjänjärven kivikautinen asuinpaikka. Asuinpaikka on muinaisjäännösrekisterissä pistemäisenä ja sen pistemäinen paikkatieto on kohdistettu päärakennuksen kohdalle. Sähkösaneeraussuunnitelmassa päärakennuksesta länsiluoteen suuntaan on suunniteltu uutta maakaapelointia kohti pihamaata.  Lisäksi piha-alueelta etelään ja siitä itään ja pellon poikki koilliseen kulkeva ilmajohto poistuu. Venäjänjärven kivikautisen asuinpaikan alueelta on tehty kivikautisia löytöjä vuodesta 1892 lähtien peltoalueilta talon koillispuolelta ja itäpuolelta talon ja kosken väliltä sekä myös talon pihanrakennusten eteläpuoliselta pellolta.  Kohde on pistemäisenä muinaisjäännösrekisterissä eikä sen tarkkaa laajuutta tai säilyneisyyttä tunneta. Kohde on viimeksi tarkastettu vuonna 1989 Sonkajärven inventoinnin yhteydessä. Tuolloin ei alueelta tehty uusia löytöjä eikä asuinpaikan laajuutta pystytty määrittelemään.

 

Alueellinen vastuumuseo toteaa, että maakaapelin kaivu Venäjänjärven talon piha-alueella sekä siitä länsiluoteen suuntaan tulee toteuttaa arkeologin valvonnassa. Sama koskee poistuvaa ilmalinjaa peltoalueella sekä talon etelä- ja itäkoillispuolella, jos pylväiden poistossa tehdään kaivutöitä. Muinaismuistolain (295/639) 15 §:n mukaan arkeologisten tutkimusten kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Arkeologisen valvonnan voi tilata haluamaltaan arkeologian toimijalta. Tietoa arkeologisten kenttätöiden tilaamisesta sekä arkeologisista toimijoista saa Museoviraston verkkosivuilta osoitteesta https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen .  Valvonta ja raportointi tulee suorittaa noudattaen Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjetta https://www.museovirasto.fi/uploads/Kulttuuriymparisto/arkeologisten_kenttatoiden_laatuohje_2020.pdf .

 

Mikäli valvonnassa tulee vastaan selviä merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, on valvovan arkeologin otettava yhteyttä alueelliseen vastuumuseoon, joka tekee päätöksen siitä, vaaditaanko laajempaa arkeologista tutkimusta vai riittääkö kaapeliojan kaivuun yhteydessä tehtävä dokumentointi ja arkeologinen tutkimus. Raportti suoritetusta valvonnasta tulee toimittaa heti sen valmistuttua Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle arvioitavaksi.

 

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maisemien kannata saneeraustoimenpiteistä ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia alueen kohteille eikä museolla ole huomautettavaa suunnitelmiin niiden osalta.

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Eltel Networks Oy, Jaakko Purmonen

 

Museovirasto

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 22.04.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html