Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/969

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2857/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

09.04.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielaveden kunta
 

 

 

  

Lausuntopyyntö 27.3.2024

 

Pielavesi, Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutos, Salonsaari, luonnos

 

Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suunnittelukohde sijaitsee Salonsaaressa, noin 15 km Pielaveden keskustasta luoteeseen. Yleiskaavamuutos koskee tiloja 595-413-1-11, 595-413-1-43 ja 595-413-1-42. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää rakennuspaikkoja Salonsaaren Salonsalmen puoleiselta rannalta Hirvenselän puoleiselle rannalla. Alueellinen vastuumuseo lausuu kaavaluonnoksesta rakennetun ympäristön, maiseman ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

 

Rakennetun ympäristön ja maiseman osalta vastuumuseolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen. Suunnittelualue on sisältynyt vuonna 1997 toteutettuun arkeologiseen inventointiin, joka on tehty vuonna 2000 hyväksytyn Pielavesijärven rantaosayleiskaavan tarpeisiin. Osa suunnittelualueesta on sisältynyt vuoden 1997 inventoinnin tarkemmin havainnoituihin alueisiin. Alueellinen vastuumuseo on käynyt läpi suunnittelualuetta koskevia historiallisia karttoja, joihin suunnittelualueelle ei ole merkitty asutusta. Vaikka vuoden 1997 arkeologinen inventointi on vanha, katsoo alueellinen vastuumuseo sen olevan riittävä selvitys suunnittelualueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä eikä edellytä tehtäväksi päivitysinventointia. Kaavaselostuksen luvun 2.4 osalta vastuumuseo ehdottaa luvun nimen muutettavan muotoon Arkeologinen kulttuuriperintö, jolloin otsikko vastaisi tarkemmin sisältöä.

 

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Pielaveden kunta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 10.04.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html