Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/963

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 5763/10.02.03/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

09.04.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaavoitus
 

 

 

 

 

  

 

 

Viite: lausuntopyyntö 1.3.2024

Kuopio, Uuden Minna Canthin koulun ympäristön asemakaavan muutosluonnos

 

Kuopion kaupungin asemakaavoitus pyytää Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa otsikon mukaisesta muutosluonnoksesta. Museo lausui osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 20.12.2023.

 

Suunnitelmat ovat täsmentyneet sitten vireilletulovaiheen. Valmisteluvaiheen aineistot käsittävät kaksi erilaista vaihtoehtoa, joista molempiin liittyy tunnistettujen kulttuuriympäristöarvojen heikentymistä. Esitetyt vaihtoehdot poikkeavat toisistaan päiväkotirakennuksen kerroskorkeuksien osalta (I-II).

 

Osa suunnittelualueesta sijoittuu yleiskaavassa (v. 2001) säilytettäväksi ympäristöksi osoitettuun kokonaisuuteen (AP/s). Asemakaavamuutoksen tavoitteet eivät tältä osin ole alueellisen vastuumuseon näkemyksen mukaan yhteneviä suhteessa voimassa olevaan yleiskaavaan. Muutosluonnoksessa esitetään neljän puukerrostalon purkamista.

 

1940-luvulta peräisin olevien puukerrostalojen kulttuuriympäristöarvoja on tutkittu rakennusinventoinnissa vuonna 2017 (Kuopion kaupunki, Strateginen maankäyttö). Rakennukset on arvioitu inventoinnissa paikallisesti merkittäviksi. Inventoinnissa arvioidaan rakennuksien säilyneisyyttä: ikkuna- ja ovimuutoksista huolimatta rakennukset ovat säilyneet inventoinnin mukaan alkuperäisenkaltaisina.

 

Alueellinen vastuumuseo arvioi, että puukerrostalokokonaisuus liittyy olennaisesti Laulurinteen pientaloalueeseen - ja toisaalta myös Niiralan valtakunnallisesti merkittävään tyyppitaloalueeseen (RKY). Puukerrostalokokonaisuus muodostaa pientaloalueelle luontevan päätepisteen. Vedoten tunnistettuihin kulttuuriympäristöarvoihin, ei alueellinen vastuumuseo voi puoltaa purkavaa vaihtoehtoa. Kulttuuriympäristöarvojen vaalimisen näkökulmasta kaavamuutoksessa tulisi tarkastella myös sellaista vaihtoehtoa, jossa ainakin osa paikallisesti merkittävästä kokonaisuudesta säilyy.

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Mikko Paalanen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Asemakaavoitus

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 09.04.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html