Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/966

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2837/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

10.04.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rautalammin kunnanhallitus
 

 

  

 

Lausuntopyyntö 14.3.2024

 

Rautalampi, Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos, luonnosvaihe

 

Rautalammin kunnanhallitus on pyytänyt Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Kaavamuutos koskee Pakarilan kylässä sijaitsevaa tilaa 686-408-77-0 Jokiranta. Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa AM-aluetta kiinteistön kaakkoisosaa, mikä mahdollistaisi rakentamisen muualle kuin peltoalueelle.

 

Alueellinen vastuumuseo on tutustunut luonnosvaiheen asiakirjoihin ja esittää, että selostusluonnoksen luku 2.1.4 Kulttuuriympäristö muutettaisiin paremmin sisältöään vastaavaksi muotoon Arkeologinen kulttuuriperintö. Luvussa todetaan, ettei alueelta tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lisäksi todetaan, ettei alue ole korkeussuhteensa perusteella potentiaalista aluetta. Alueellinen vastuumuseo huomauttaa, että kaava-alueen arkeologista potentiaalia ei määrittele kaavoittaja. Jokirannan tilaa lähimmät muinaisesineet on löydetty noin 600 metriä Jokirannasta itään (löytöpaikka Mäkinen, mj-tunnus 1000005030). Lisäksi Jokirannasta noin 1 km luoteeseen on löydetty esihistoriallisia kiviesineitä (löytöpaikka Heintaipale, mj-tunnus 1000005033). Myös Ratinpäästä on löytynyt kivikautisia esineitä (Rastinpelto, mj-tunnus 1000005031 ja Hintikka, mj-tunnus 1000005003). Pakarilanselän alueella on siten arkeologista potentiaalia. Koska kyseessä on kuitenkin pienialainen kaavamuutos eikä Jokirannan tilan alueelta tunneta esihistoriallisia löytöjä, katsoo alueellinen vastuumuseo, ettei kaavamuutos edellytä arkeologista tarkastusta tai inventointia.

 

Selostusluonnoksessa mainitaan, että Jokirannan tila on ollut asuttuna jo noin sadan vuoden ajan. Kohteen kulttuuriympäristöarvoja ei ole tiettävästi tutkittu. Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo ehdottaa, että kaavaselostukseen lisättäisiin lyhyt ja yleistajuinen kuvaus kohteesta. Selostuksessa olisi lisäksi hyvä olla valokuva kohteesta.

 

Muilta osin alueellisella vastuumuseolla ei oman toimialansa osalta ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Rautalammin kunnanhallitus

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

Rautalampi, tekninen johtaja

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 10.04.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html