Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/962

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 7022/11.04.00/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

09.04.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapinlahden kunta
 

 

 

  

 

Viitteenne 244/2023

 

Lapinlahti Nerkoon osayleiskaavan muutos ja laajennus

 

Lapinlahden kunta pyytää lausuntoa otsikon mukaisen OYK muutoksen valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta. Museo on osallistunut aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluun 2.10.2023 ja lausunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 3.10.2023.

 

Rakennettu kulttuuriympäristö

 

Suunnittelualueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoja on tutkittu rakennusinventoinnissa vuonna 2011 (Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy / arkkitehti Hanna Oijala). Alueelta tunnetaan yksi paikallisesti merkittävä kohde, Rajavartijan asuintalo ja varastorakennus. Kohde on osoitettu voimassa olevassa osayleiskaavassa (2011) suojeltavaksi rakennukseksi sr-merkinnällä. Samaa merkintää ja määräystä esitetään myös nähtävillä olevassa osayleiskaavan muutosluonnoksessa.

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo esittää merkintää ja määräystä kehitettäväksi siten, että se tulisi koskemaan pihapiiriä kokonaisuudessaan, ja että määräykseen lisättäisiin maininta: rakennusta ei saa purkaa. Kaavamääräykseen olisi syytä lisätä myös maininta: kohdetta koskevista korjaus- ja muutostöistä tulee kuulla alueellista vastuumuseota.

 

Arkeologinen kulttuuriperintö

 

Alueella on tehty arkeologinen inventointi vuosina 2009 ja 2023 (Mikroliitti Oy. Lapinlahti Nerkoon osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 ja Lapinlahti Vt 5 parantamisalueen välillä Valkeinen-Taipale arkeologinen inventointi 2023). Inventoinnit vastaavat kaavan selvitystarpeisiin ja vuoden 2023 inventointi on arvioitu ja hyväksytty alueellisen vastuumuseon toimesta.

 

Kaava-alueella sijaitsee kaksi kiinteää muinaisjäännöstä:

-          Pieni Valkeinen (rekisteritunnus 1000014280), kivikautinen asuinpaikka, jossa asumuspainanne ja mahdolliset pyyntikuopat 3 kpl

-          Nerkoo-Valkeinen (rekisteritunnus 1000014283), kivikautinen asuinpaikka

Lisäksi alueella sijaitsee kaksi muuta nuorempaa kohdetta, joilla ei ole suojeluarvoja, Kangaslampi W (rekisteritunnus 1000014285) ja Iso-Kangaslampi etelä (rekisteritunnus 1000047755). Kohdenimet ja niiden rekisteritunnukset sekä lyhyet kohdekuvaukset tulee mainita kaavaselostuksen luvussa 2.2.6, koska inventointiraportit eivät ole mukana kaava-aineistossa. Luvun otsikko on syytä vaihtaa muotoon arkeologinen kulttuuriperintö. 

 

Kaavakartalla kiinteät muinaisjäännökset on osoitettu sm-aluemerkinnällä. Aluerajaukset tulee osoittaa muinaisjäännösrekisterin mukaisesti. Lisäksi kaavakartalle on virheellisesti merkitty sm-merkinnällä myös kolmas kohde, Kangaslampi W, joka on vuoden 2023 inventoinnissa todettu olevan muu kohde ja sitä ei tarvitse huomioida kaavassa. Sm-merkintään liittyvä kaavamääräys tulee korjata Museoviraston kaavaohjeen mukaisesti muotoon:

 

Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon lausunto."

 

Kaavakartalla aivan Nerkoo-Valkeisen kivikautisen asuinpaikan etelä- ja länsirajalle sekä myös Pieni Valkeisen eteläpuolelle, pääosin olevalle tiepohjalle, on merkitty ohjeellinen ulkoilureitin sijainti. Alueellinen vastuumuseo toteaa, että muinaisjäännösten kohdalla reitin tulee kulkea koko matkan jo olevalla tiepohjalla riittävän etäisyyden päässä muinaisjäännöksistä. Reitti tulee katselmoida vielä maastossa alueellisen vastuumuseon kanssa ennen sen toteuttamista.

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Lapinlahden kunta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 09.04.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html