Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/929

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 1791/10.02.02/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

26.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leppävirran kunta
 

 

  

 

Lausuntopyyntö 26.2.2024

 

Leppävirta, Koiruksen itäpuoli rantaosayleiskaava I-vaihe, luonnos

 

Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suunnittelualue sijaitsee noin 16 kilometriä Leppävirran keskusta pohjoiseen sijaitsevan Länsi-Saamaisen alueella. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Kuopion kaupunkiin. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja tai asemakaavoja. Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, joka ohjaa alueen ranta-alueen maankäyttöä. Tavoitteena on rantarakentamisen sijoittumisen ja määrän määrittely, ja kaava laaditaan sellaisena, että sen perusteella voidaan suoraan myöntää rakennusluvat.

 

Kaavaa varten on toteutettu arkeologinen inventointi, jonka raportti on toimitettu alueelliseen vastuumuseoon ja vastuumuseo on sen hyväksynyt. Inventoitu alue oli laajempi kuin kaava-alue ja osa havaituista kohteista sijaitsee sen ulkopuolella. Kaava-alueella sijaitsee kaksi muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä, joista Luusniemi-niminen kivikautinen asuinpaikka on löytynyt inventoinnissa. Kohde on viety muinaisjäännösrekisteriin tunnuksella 1000049734. Kaava-alueella sijaitsee myös kolme löytöpaikkaa, joista kaavaselostuksen luvussa 4.1 puhutaan muina kulttuuriperintökohteina - asia, mikä on syytä korjata selostukseen. Kaavakartalle muinaisjäännökset on merkitty asianmukaisella kaavamerkinnällä ja -määräyksellä. Vastuumuseo esittää, että kaavaselostuksen luku 9.4 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön muutettaisiin muotoon Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja arkeologiseen kulttuuriperintöön, jolloin jo otsikkotasolla huomioitaisiin myös arkeologien kulttuuriperintö. Tämä voisi näkyä myös luvun alaotsikoinnissa.

 

Suunnittelualueella sijaitsee maankunnallisesti merkittävän entisen Länsi-Saamaisten koulun (ma1 52.538) lisäksi paikallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, joista yksi (Saarentalo) osoitetaan kaavaluonnoksessa suojeltavaksi sr-1-merkinnällä. Entinen koulurakennus on saanut maakunnallista arvoa ilmentävän sr-merkinnän.

 

Suunnittelualueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoja on tutkittu 1980- ja 1990-luvuilla sekä 2000-luvun alussa. Selostusluonnoksessa mainitaan, että paikallisesti merkittävistä, inventoiduista kohteista (5) neljä on menettänyt arvonsa niin, että niitä ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa rantaosayleiskaavassa suojeltaviksi. Alueellinen vastuumuseo pyytää mahdollisuutta tutustua päivitettyihin kohdekuvauksiin.

 

Sr-1-mekintä ilmentää paikallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Sr-1:n määräys on vaikutukseltaan tulkinnanvarainen, ja sitä tulisi kehittää edelleen. Molempien nähtyjen merkintöjen määräyksiin (sr ja sr-1) olisi syytä lisätä mainita; rakennusta ei saa purkaa.

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Leppävirran kunta

 

Museovirasto

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 26.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html