Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/912

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (4)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2403/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

21.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkanmaan ELY-keskus, Olli Partanen
 

 

 

 

 

  

 

Lausuntopyyntönne 7.3.2024

 

Lausunto Rautalammin museon ja museokorttelin opastustauluista

 

 

Pirkanmaan ELY-keskus on pyytänyt Kuopion kulttuurihistoriallista museota antamaan lausunnon Peuran museosäätiön sr ylläpitämän Rautalammin museon maakunnallisesta merkittävyydestä. Lausuntopyyntö liittyy kyseisen kohteen opastamiseen museo- ja palvelukohteena.

 

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo toimii Pohjois-Savon alueellisena vastuumuseona Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti 1.1.2020 alkaen. Museon tehtäviin kuuluvat museotoiminnan edistäminen Pohjois-Savon alueella sekä alueelliset kulttuuriympäristötehtävät. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo pitää tärkeänä sitä, että Rautalammin museon ja museokorttelin asema asianmukaisesti viitoitettuna museo- ja palvelukohteena säilyisi. Opastustauluilla on välitön vaikutus museon kävijämääriin ja sitä kautta välillisesti myös museon ja sen yhteydessä toimivien majoitus- ja ravintolapalveluiden olemassaoloon ja toimintamahdollisuuksiin. 

 

Rautalammin museo ja museokortteli, merkittävä maakunnallinen museokohde

 

Rautalammin museo hoitaa ammatillisille museoille museolaissa (314/2019) määrättyjä tehtäviä, joita vastaan museo saa valtionosuutta vuosittain. Se on yksi Pohjois-Savon viidestä ammatillisesta museosta, jolla on kulttuurihistoriallinen kokoelma. Laaja-alaiseen kokoelmaan kuuluu yli 70 000 tallennetta: esineitä, valokuvia, taideteoksia sekä kirjallisuutta ja kotiseutuarkisto.

 

Paikallisesti ja maakunnallisesti merkittävä museo huolehtii Rautalammin alueen kulttuuriperinnön kartuttamisesta, säilyttämisestä ja esittelemisestä. Ympärivuotisen museo- ja näyttelytoiminnan lisäksi museo on hakenut ja saanut vuosittain merkittävän määrän erityisavustuksia toimintaansa ja kokoelmiensa hoitoon. Rautalammin museon asiantuntija-, näyttely- ja kokoelmatoiminta sekä tapahtumatuotanto on laadukasta, pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja monialaista. Museo tuottaa mm. kulttuuriperintöpalveluita ja koulujen opetussuunnitelmaan kuuluvaa kulttuurikasvatusta alueellaan. Kuntalaisilla ja matkailijoilla on vuosittain mahdollisuus tutustua kuvataiteesta ja kulttuurihistoriasta kertoviin näyttelyihin, jotka ovat herättäneet myös ansaittua kansallista ja kansainvälistäkin huomiota.   

 

Maantieteellisesti Rautalammin museo ja museokortteli sijoittuu vanhan emäpitäjän kirkonkylän keskusraitin varrelle. Keskusraittia pidetään maakunnassa yleisesti ottaen harvinaisena, sillä sen alkuperäinen linjaus on hyvin säilynyt, vaikka sen varrella sijaitsevista rakennuksista on vain muutama säilynyt. Vuonna 1938 valmistuneen kolmikerroksisen museorakennuksen on suunnitellut arkkitehti Toivo Anttila.

 

Museokortteliin liittyvään puistoalueeseen on siirretty maakunnasta ja lähialueilta useampia kansanomaisia rakennuksia, kuten museohistoriassa usein oli tapana. Puistossa sijaitsee muun muassa savutupa, aittoja ja tuulimylly. Museokorttelin välittömään läheisyyteen liittyy myös alueen varhaisempaan rakennuskantaan ja keskusraittiin rajautuva Malisen kauppaliike, jota museosäätiö vuokraa liiketilakäyttöön.

 

Museorakennus- ja perusnäyttelyuudistus

 

Rautalammin peruskorjattu museo avautui laajalle yleisölle toukokuussa 2023. Peruskorjauksessa uusittiin rakennuksen vesikatto ja näyttelytiloja, parannettiin ilmanvaihtoa ja mahdollistettiin esteetön kulku museon tiloissa. Mittavat rakenteelliset ja tilalliset perusparannustoimenpiteet mahdollisti yksityishenkilön testamenttilahjoitus, Opetus- ja kulttuuriministeriön korjausavustus ja Rautalammin kunnan myöntämä kohderahoitus. 

 

Vaikka Rautalammin museo oli avoinna 2023 vain osan vuotta, kahdessa esillä olleessa taidenäyttelyssä ja museokorttelialueen näyttelyissä vieraili lähes 4300 asiakasta. Kun lasketaan mukaan puistossa järjestetyt tapahtumat, kävijöitä oli lähes 6000 henkeä. Rautalammin väkilukuun suhteutettuna museon kävijämäärä oli kaksinkertainen. Museorakennuksen varsinaista avajaisjuhlaa vietetään toukokuussa 2024. Tuolloin avautuu museon uusi perusnäyttely, Suomen pystykorvasta kertova Pikinokka-näyttely sekä Kuopion Haminalahden kartanomiljöössä vaikuttaneiden von Wrightien taiteilijaveljesten ja veljessarjan nuorimman, Ferdinandin oppilaana ja avustajana työskennelleen taidemaalarin ja lintujen täyttäjän Matti Karppasen yhteisnäyttely. Kansalliskoirarodustamme kertovan perusnäyttelyn ja Pohjois-Savon maakuntaan vahvasti yhdistyvän näyttelykokonaisuuden tiimoilta on odotettavissa, että myös tuleva kesä on kävijämäärien suhteen vähintäänkin yhtä suotuisa kuin edellinen. Oman paikkakunnan ja kesäasukkaiden lisäksi näyttelykävijöitä saapuu museoon etenkin naapurikaupungeista. Rautalammin museolla ja sen hallinnoimilla oheispalveluilla onkin elvyttävä vaikutus oman sijaintialueensa houkuttelevuuteen, mutta myös työllisyyteen ja talouteen. 

 

Alueellisen identiteetin ja kulttuurimatkailun rakentajana

 

Rautalammin museo kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009): Rautalammin kirkko ja keskusraitti. Se edustaa maakunnasta ja joskin valtakunnassakin harvinaista museotyyppiä sikäli, että rakennus alkujaan rakennettiin nimenomaan museokäyttöön. Alueellisen vastuumuseon näkemyksen mukaan museokokonaisuuteen laajemmaltikin liittyy maakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön arvoa sekä valtakunnallisesti katsoen hyvinvointihistorian todistusvoimaa.

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon näkemyksen mukaisesti asianmukaiset opastetaulut (Museo tai historiallinen rakennus, G23) osaltaan tukevat ja mahdollistavat Rautalammin museon toiminnan jatkumisen. Monen muun merkittävän museo- ja palvelukohteen tavoin myös Rautalammin museon sesonkiajat sijoittuvat kesäkuukausiin ja vuotuisiin juhlakausiin, kuten joulukuulle. Poikkeukselliset aukioloajat on perusteltua tuoda esille kohteen opastustauluissa.

 

Kulttuuripalvelut tutkitusti lisäävät yhteisön hyvinvointia. Kulttuurisen tasa-arvon toteutumisen kannalta on merkityksellistä, etteivät kaikki ammatillisesti hoidetut museot sijoitu pelkästään maamme kasvukeskuksiin. Rautalammin museo luo positiivista identiteettiä ja imagoa paikkakunnalle sekä tuo Sisä-Savon ja koko Etelä-Konneveden alueen väestökehitykseen ja kulttuurimatkailuun tarvittavaa veto- ja pitovoimaa.  

 

Alueellinen vastuumuseo pyytää Pirkanmaan ELY-keskusta toimittamaan päätösasiakirjat tiedoksi Pohjois-Savon alueelliseen vastuumuseoon.

 

Tätä lausuntoa on valmistellut intendentti Tarja Kekäläinen

  

 

 

Pekka Kankkunen

intendentti

museonjohtajan sijainen

 

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Pirkanmaan ELY-keskus, Olli Partanen

 

Museovirasto

 

Rautalammin museo

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 21.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html