Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/931

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2404/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

26.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leppävirran kunta
 

 

  

 

Lausuntopyyntö 26.2.2024

 

Leppävirta, Rukkuneenlahden-Kinkamonniemen rantayleiskaavan päivitys, luonnos

 

Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta kaavahankkeesta. Suunnittelualue sijoittuu Sarkamäkeen noin 30 kilometriä Leppävirran keskustasta. Varkauden keskustaan on noin 8 kilometriä. Suunnittelualueella on voimassa Rukkuneenlahden ja Kinakamonniemen ranta-alueiden yleiskaava sekä Ruokoranta tilan ranta-asemakaava sekä Mäntymäki tilan ranta-asemakaava. Suunnittelun tavoitteena on päivittää rantayleiskaava vastaamaan toteutunutta tilanne, minkä lisäksi tarkoituksena on tutkia käyttötarkoitusten muutoksien mahdollistamista. Tarkoituksena on myös laajentaa kaava-aluetta koskemaan Kinkamonniemen kuivan maan alueita. Kaava laaditaan siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaan.

 

Kaavatyötä varten tehdään arkeologinen inventointi, joka on tarkoitus tehdä vuoden 2024 aikana. Tällä hetkellä suunnittelualueelta ei tunneta lainkaan arkeologista kulttuuriperintöä ja edellinen inventointi on vuodelta 1998. Inventoinnissa tulee huomioida niin esihistoriallisen kuin historiallisenkin ajan kohteet. Inventoinnin suunnittelussa tulee käyttää kaikkea aluetta koskevaa historiallista karttamateriaalia. Alueellinen vastuumuseo ottaa kantaa kaavan arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuviin vaikutuksiin arkeologisen inventoinnin valmistuttua ja kun raportti on toimitettu alueelliseen vastuumuseoon. Vastuumuseo muistuttaa, että inventoinnin ja sen raportoinnin tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatusuosituksia ja muita Museoviraston ohjeita. Raportin ohella vastuumuseolle tulee toimittaa arkeologisten kohteiden digitaalinen paikkatietoaineisto.

 

Suunnittelualueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoja on tutkittu selostusluonnoksen mukaan 1980- ja 1990-luvuilla sekä 2000-luvun alussa. Selostuksen mukaan suunnittelualueelta purettu aiemmin inventoitu kohde (240 Haukilampi). Alueellinen vastuumuseo esittää pohdittavaksi, voisiko kappaleessa 2.1 Ympärivuotinen ja loma-asutus kuvata lyhyesti ja yleistajuisesti suunnittelualueen rakennuskantaa.

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Leppävirran kunta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 27.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html