Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/926

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2337/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

26.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus
 

 

  

 

Lausuntopyyntö 21.2.2024

 

Leppävirta, Valtatien 5 parantaminen Leppävirran kohdalla, tiesuunnitelma

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Tiesuunnitteluosuus on yksi kolmesta Leppävirran ja Kuopion välisestä vt 5:n tiesuunnitelmasta. Tavoitteena on keskikaiteellinen ohituskaistatie, jossa ei sallita tasoliittymiä ja minkä rinnalla on maantietasoinen rinnakkaistieverkko. Alueellinen vastuumuseo lausuu tiesuunnitelmasta arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennetun ympäristön ja maiseman osalta.

 

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo/Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo on osallistunut hankkeen hankeryhmätyöskentelyyn, mikä on jäänyt mainitsematta tiesuunnitelman luvusta 2.1. Suunnittelualueella ei sijaitse arkeologista kulttuuriperintöä, mutta sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi historiallisen Savo-Pohjanmaa maantien käytöstä pois jäänyttä osuutta, jotka ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kohteet ovat Kainuuntie, Soukanlahti (1000048124) sekä Kainuuntie, Vehkaranta (1000048127). Näiden lisäksi alueella on muuna kulttuuriperintökohteena pidettävä tieosuus Kainuuntie, Nikkilänmäki (1000021159). Arkeologiset kohteet on merkitty myös suunnitelmakartoille, mitä alueellinen vastuumuseo pitää hyvänä asia, sillä se edistää niiden huomioimista hankkeen aikana vaikka suoria vaikutuksia niihin ei pitäisi ollakaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta vastuumuseolla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan.

 

Tiesuunnitelmaselostusta tulisi kehittää nähdystä. Selostuksessa ei tuoda esiin suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY); Nikkilänmäen museotie. Museotie kuvataan tiesuunnitelmaselostuksessa kulttuuriperintökohteena. RKY-kuvaus löytyy osoitteesta: https://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1057

 

Kappaleessa 6.5 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin olisi tarpeellista arvioida vaikutuksia suhteessa myös RKY-alueeseen.

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

Museovirasto

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 26.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html