Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/897

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 1910/10.02.03/2022 

Kulttuurihistoriallinen museo

15.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuopion kaupunki asemakaavoitus
 

 

 

 

 

  

 

 

Viite: lausuntopyyntö 13.2.2024

Kuopio, Tehdaskadun yritysalueen asemakaavan muutosehdotus

 

Kuopion kaupunki pyytää Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa Tehdaskadun yritysalueen asemakaavan muutosehdotuksesta. Museo lausui osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 8.4.2022. Luonnosaineisto oli nähtävillä kesällä 2023, ja museo kommentoi suunnitelmia 26.9. järjestetyssä neuvottelussa. Museolle ei toimitettu luonnosaineistosta perinteistä lausuntopyyntöä.

 

Muutosehdotusaineisto on kaavaselostuksen mukaan laadittu yhdistelemällä luonnosvaiheessa nähtyjä vaihtoehtoja, mutta rakennetun kulttuuriympäristön suojelutavoitteiden osalta alueellinen vastuumuseo katsoo ehdotusaineiston noudattavan luonnosaineistossa nähtyä vaihtoehtoa 2 (VE2). Ehdotusaineistossa esitetään poistettavaksi suojelumerkinnät asemakaavassa nykyisin suojelluilta rivitalolta sekä tasovarastolta (tontti 30). Tontilla sijaitsevat muut rakennukset (siilo, rivitalo ja tasovarasto) osoitetaan ehdotusaineistossa edelleen suojeltaviksi. Luonnosvaiheessa esitelty vaihtoehto VE1 esitti kahden rivitalorakennuksen suojelemista.

 

Kaavakarttaehdotuksessa ei osoiteta rakennusaloja. Alueellinen vastuumuseo jää pohtimaan, ohjaako kaava toteutuessaan maankäyttöä riittävällä tavalla suhteessa kulttuuriympäristöarvoihin. Vaikutusta voi arvioida havainnekuva-aineistosta (liite 3), mutta ilman rakennusaloja jää kaavaan turhaa tulkinnanvaraisuutta.

 

Muutosehdotuksessa siilo ja tasovarasto osoitetaan suojeltavaksi sr-15-merkinnällä ja rivitalo sr-18-merkinnällä. Merkintöjä koskevat asemakaavamääräykset ovat muodoltaan yhteneviä, mutta sr-18-merkintä mahdollistaa 20.10. käydyn keskustelun mukaan muusta korttelialueesta poikkeavan käyttötarkoituksen. Määräykseen olisi hyvä lisätä maininta myös museoviranomaisen tai alueellisen vastuumuseon kuulemisesta.

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo on kaavamuutokseen liittyvissä työneuvotteluissa tuonut esiin, että suojelumerkintöjen poistaminen ei ole hyväksyttävää. Rakennusperintöä koskevat suojelutavoitteet ratkaistaan yleisesti ottaen kuntakaavoilla, mutta suojelupäätöksen taustalla on tutkimustieto. Tontin 30 kulttuuriympäristöarvoja on tutkittu Kuopion kaupungin Strategisen maankäytön toimesta vuosina 2005, 2007, 2015 ja 2022. Inventoinnissa rakennuksien on katsottu ilmentävän erilaisia rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteitä.

 

Suojelumerkintöjen poistamiseen perustuvat tavoitteet liittyvät tontin käyttöön. Viljasiilon ympäristöä koskeva asemakaava on vahvistettu vuonna 2007. Alueellinen vastuumuseo arvioi, että tunnistetut kulttuuriympäristöarvot eivät ole kadonneet, ja että riittäviä perusteita suojelumerkintöjen poistamisille ei ole esitetty.

 

Suojelumerkintöjen poistaminen asemakaavasta turmelee kulttuuriympäristöarvoja. Kaavaselostuksen kappaleessa 7.4.1 (Vaikutukset rakennettuun ympäristöön) arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia muun muassa kulttuuriympäristöön. Kulttuuriympäristöä koskevaa osaa tulisi selkeyttää vastaamaan otsikkoa, sillä kappaleessa ei alueellisen vastuumuseon näkemyksen mukaan tulisi perustella suojelumerkinnän poistamista.

 

Alueellinen vastuumuseo ei puolla kaavaehdotuksen tavoitteita kulttuuriympäristöarvojen osalta.

 

 

 

 

 

Pekka Kankkunen

intendentti, museonjohtajan sijainen

Mikko Paalanen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

Kuopion kaupunki asemakaavoitus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 15.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html