Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/896

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 781/10.02.03/2022 

Kulttuurihistoriallinen museo

15.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaavoitus
 

 

 

 

 

  

 

Viite: lausuntopyyntö 8.2.2024

 

Kuopio, Länsi-Puijon päiväkodin asemakaavan muutosluonnos

 

Kuopion kaupunki pyytää Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa Länsi-Puijon päiväkodin asemakaavan muutosluonnoksesta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa päiväkotitoiminnan kehittäminen alueella ja uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen. Alueellinen vastuumuseo lausui osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 10.3.2022. Museo lausui lisäksi 25.5.2022 erikseen tontilla sijaitsevan uudisosan säilymisedellytyksistä. Lausunnoissaan museo linjasi, että kaavamuutoksessa on tutkittava myös laajennusosan säilyttävä vaihtoehto, ja että huonokuntoisuus ei ole riittävä peruste rakennuksen purkamiselle.

 

Suunnittelualueella sijaitsevat 1920-luvun alussa valmistunut koulurakennus sekä samalta aikakaudelta peräisin oleva ulkorakennus. Kaavamuutoksen kannalta merkittäväksi kysymykseksi nousee vuonna 1952 valmistunut laajennusosa, josta on teetetty erillinen käytettävyysselvitys (Sweco rakennetekniikka Oy, 2022). Selvitys ottaa kantaa rakennuksen käytettävyyteen muun muassa korjattavuuden näkökulmasta.

 

Kaavaluonnosaineisto käsittää kaksi erilaista vaihtoehtoa, joista toisessa esitetään laajennusosan säilyttämistä ja suojelemista (VE1). VE 2 esittää laajennusosan korvaamista uudella rakennuksella, mutta kummatkin esitetyistä vaihtoehdoista suojelevat vanhan koulurakennuksen, sisältävät täydennysrakentamissuunnitelmia ja kummassakin vaihtoehdossa suunnittelualueella sijaitseva varastorakennus puretaan. Rakennusinventoinnissa (v.2022) 1950-luvun laajennusosalla on arvioitu olevan rakennushistoriallista ja historiallista arvoa. Tontilla sijaitsevalla ulkorakennuksella on arvioitu olevan niin ikään rakennushistoriallista arvoa. Länsi-Puijon päiväkoti suojellaan vuonna 2001 voimaantulleessa keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa SR-2-merkinnällä säilytettäväksi rakennukseksi tai alueeksi.

 

Alueellinen vastuumuseo katsoo, että vuonna 1952 valmistuneen laajennusosan säilyttäminen edellyttää suuria korjaustoimenpiteitä, mutta rakennus on selkeästi edelleen korjattavissa. Esille tuodut haasteet ja ongelmat liittyvät pikemmin rakennuksen rakennusaikaiseen rakentamistapaan. Käytettävyysselvityksessä esitettävät korjausmenetelmät eivät varsinaisesti huomioi rakennukseen liittyviä kulttuuriympäristöarvoja, vaan se tarkastelee rakennuksen käyttöominaisuuksia melko yleisesti.

 

Ulkoseinistä ei ole selvityksen mukaan löytynyt raja-arvoa ylittäviä määriä PAH-yhdisteitä tai toisaalta merkkejä mikrobikasvusta. Sen sijaan kellarin yhteydestä otetuissa näytteissä on havaittu mikrobikasvustoa sekä sädesientä. PAH-yhdisteitä ilmenee rakennuksen kellarirakenteissa. Alueellinen vastuumuseo arvioi, että esimerkiksi mikrobikasvusto on poistettavissa, mutta epäselväksi jää epäselväksi, aiheutuuko kellarin PAH-pitoisuuksista nykyisellään haittaa rakennuksen muille tiloille.

 

Alueellinen vastuumuseo puoltaa säilyttävää vaihtoehtoa VE1, mutta esittää kaavaselostukseen liitettäväksi asianmukaisesti myös tavoitteet ja suunnitelmat vanhan ulkorakennuksen osalta. Säilyttävä vaihtoehto on kokonaisuudessaan myös kestävän kehityksen toteutumisen kannalta suositeltava vaihtoehto. Suojelumerkinnän (sr-15) määräykseen on tarpeellista lisätä maininta myös museoviranomaisen tai alueellisen vastuumuseon kuulemisesta.

 

 

 

 

Pekka Kankkunen

intendentti, museonjohtajan sijainen

Mikko Paalanen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Asemakaavoitus

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 15.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html