Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/913

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2135/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

21.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus
 

 

  

 

Lausuntopyyntö 16.2.2024

 

Leppävirta, Valtatien 5 parantaminen välillä Leppävirta - Palokangas, tiesuunnitelma

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Tiesuunnitteluosuus on yksi kolmesta Leppävirran ja Kuopion välisestä vt 5:n tiesuunnitelmasta. Tavoitteena on keskikaiteellinen ohituskaistatie, jossa ei sallita tasoliittymiä ja minkä rinnalla on maantietasoinen rinnakkaistieverkko. Alueellinen vastuumuseo lausuu tiesuunnitelmasta arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennetun ympäristön ja maiseman osalta.

 

Rakennetun ympäristön osalta vastuumuseolla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta alueellinen vastuumuseo on aiemmassa lausunnossaan (Asianro 5187/2022, 7.6.2022) ottanut kantaa hankealueella sijaitseviin historiallisen ajan tielinjauksiin, niiden suojeluun sekä tutkimustarpeeseen. Lausunnossa todettiin suunnittelualueella sijaitsevien historiallisen ajan tielinjauksien olevan niin sanottuja muita kulttuuriperintökohteita, jotka eivät ole muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia. Lausunnossaan vastuumuseo esitti, että niiltä osin kuin tiesuunnitelman toteutusvaiheessa työt kohdistuvat arkeologiseen kulttuuriperintöön, tulisi kaivu tehdä arkeologin valvonnassa ja että säilyneet historialliseen tiehen liittyvät rakenteet ja kerrokset dokumentoitaisiin riittävällä tarkkuudella.

 

Leppävirran taajaman alueella on toteutettu arkeologinen inventointi vuonna 2012 (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu) ja se kattaa myös tiesuunnitelman alueen. Inventoinnissa on havaittu mm. hankealueella sijaitsevia historiallisen Savo-Pohjanmaan maantien tielinjauksia. Tielinjausten sijaintia, laajuutta sekä suojelustatusta on tarkennettu Kuopion kulttuurihistoriallisen museon omassa inventointihankkeessa. Tällä hetkellä hankealueella sijaitsevat seuraavat historialliseen Savo-Pohjanmaan maantiehen kuuluvat muina kulttuuriperintökohteina pidettävät osuudet: Kainuuntie, Härkäjärventie (1000048132), Kainuuntie, Kaidanlampi (1000048133), Kainuuntie, Oikearanta (1000048308) ja Kainuuntie, Palokankaantie (1000044517). Lisäksi suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Kainuuntie, Jängänselkä (1000048307), joka on kiinteä muinaisjäännös. Kohteet on mainittu tiesuunnitelmassa ja ne on osin merkitty myös suunnitelmakarttoihin. Selkeyden vuoksi olisi ollut toivottavaa, että kaikki kohteet näkyisivät myös suunnitelmakartoilla.

 

Tiesuunnitelmassa on tuotu esille alueen arkeologinen kulttuuriperintö sekä valtatien parantamisen vaikutukset siihen. Suunnitelmassa on huomioitu myös vastuumuseon esitys tiesuunnitelman toteuttamisen aikaisen kaivutyön toteuttamisesta arkeologin valvonnassa. Vastuumuseo pitää tätä positiivisena asiana, sillä tielinjauksen arkeologinen dokumentointi tarkentaa ja tuo uutta tietoa tien rakentamis- ja käyttöhistoriaa.

 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta alueellisella vastuumuseolla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmaan. Vastuumuseo esittää, että ennen tiesuunnitelman toteuttamisvaihetta pidetään työneuvottelu, jossa tarkennetaan arkeologisen valvonnan ja sen dokumentoinnin menetelmiä ja laajuutta. Valvonnan ajankohdasta tulee ilmoittaa alueelliseen vastuumuseoon ja sille tulee toimittaa raportti valvonnasta.

 

 

 

 

Pekka Kankkunen

intendentti, museonjohtajan sijainen

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Museovirasto

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 21.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html