Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/873

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 1985/11.04.00/2024 

Kulttuurihistoriallinen museo

06.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueellinen rakennusvalvonta
Suokatu 42, PL 1097
70111 KUOPIO

 

 

 

 

  

 

Viite: lausuntopyyntö 20.2.2024

 

Kuopio, Lehtoniemenkatu 3:n, 5:n ja Saastamoisenkatu 12:n korjaus- ja muutossuunnitelmat

 

Kuopion alueellinen rakennusvalvonta pyytää Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa otsikonmukaisesta korjaus- ja muutostyösuunnitelmasta. Hankekuvauksessa korjaussuunnitelmat kuvataan raskaiksi. Museo lausui samaan kokonaisuuteen kuuluvan Lehtoniemenkatu 1:n suunnitelmista 25.9.2023, ja totesi tuolloin niiden olevan niin ikään raskaita. Suunnitelmat sisälsivät tuolloin niin ulkoseinien lisälämmöneristämistä, uuden julkisivuverhouksen rakentamisen kuin uudet ikkunat ja ovet. Lehtoniemenkatu 1:n asuinrakennus on käsityksen mukaan ollut huonokuntoisempi kuin ne rakennukset, joita koskevaa toimenpidelupaa nyt haetaan. Lausuntopyyntö sisältää myös suunnitelmat talousrakennuksesta.

 

Nyt nähtävillä oleva suunnitelma koskee rakennuksia Lehtoniemenkatu 3 ja 5 sekä Saastamoisenkatu 12:n rakennusta. Rakennukset on tarkoitus korjata asuinkäyttöön. Rakennuksia ei ole suojeltu voimassa olevissa asema- tai yleiskaavoissa, mutta yleiskaavassa (2001) korttelialue osoitetaan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolla ympäristö säilytetään (/s). Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo pitää vuonna 1979 vahvistettua asemakaavaa kulttuuriympäristötavoitteiden osalta vanhentuneena. Alueellinen vastuumuseo arvioi alueen tarvitsevan uuden kulttuuriympäristöarvot huomioivan asemakaavan. Korjaussuunnittelussa tulisi huomioida tunnistetut kulttuuriympäristöarvot, jotta niiden suojelutarve voitaisiin ratkaista mahdollisesti myöhemmin käynnistyvässä asemakaavatyössä. 

 

Lausuntopyynnön liitteenä olevat aineistot ovat laadultaan kattavia. Julkisivukuvista ei käy ilmi, että nykyinen julkisivuverhoilu on tarkoitus korvata uudella. Rakennesuunnitelmissa esitetään ulkoseiniä lisälämmöneristettäväksi. Lisälämmöneristämistä pidetään usein sopimattomana rakennusperintökohteille, sillä se kasvattaa seinäpaksuutta ja turmelee alkuperäisyysarvoja. Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo ei puolla suunnitelmaa lisälämmöneristämisestä, mutta pitää ikkunoita ja ovia koskevaa suunnitelmaa mahdollisena. Ikkunat on tarkoitus korvata uusilla puuikkunoilla. Julkisivukuvissa harmaanväristä konesaumattua peltikatetta sinkityillä lumiesteillä. Nykyinen vesikatto on varustettu jalkaränneillä. Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo esittää, että konesaumatun peltikatteen tulisi olla perinteinen, eikä muovipinnoitettu.

 

Lisälämmöneristämisen osalta alueellinen vastuumuseo esittää järjestettäväksi erillistä työneuvottelua.

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Mikko Paalanen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Alueellinen rakennusvalvonta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 06.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html