Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/870

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (3)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 7467/11.04.00/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

05.03.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielaveden kunta
 

 

 

 

 

  

 

 

Viite: lausuntopyyntö 23.1.2024

 

Pielavesi, Kirkonkylän asemakaavan muutosluonnos korttelissa 32

 

Pielaveden kunta pyytää Pohjois-Savon alueellisen vastuumuseon (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) lausuntoa otsikon mukaisen kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä muutosluonnoksesta. Alueellinen vastuumuseo linjasi lausunnossaan Opinportti-nimisen kouluhankkeen suunnitelmista 20.10.2023, että asemakaavamuutos antaisi kestävämmät lähtökohdat suunnitteluun. Hanketta koskeva työneuvottelu pidettiin 13.11.2023.

 

Korttelia 32 koskeva asemakaavamuutos on käynnistynyt nopealla aikataululla. Kuten museo on lausunnossaan aiemmin tarpeelliseksi todennut, on lukiorakennuksen kuntoa tutkittu nyt tarkemmin (Mittavat Oy, 2023). Sen lisäksi rakennuksen kulttuuriympäristöarvoja tutkitaan rakennushistoriaselvityksen muodossa (Rakennushistoriaselvityksen tekijä ja julkaisuajankohta puuttuu).

 

Yleistä

 

Kuten aiemmin nähdyssä hanke-esittelyssä, esitetään kaavaluonnoksessa niin ikään peruskorjaavia toimenpiteitä, osittaista purkamista kuin täydennysrakentamista. Alueellinen vastuumuseo arvioi lausunnossaan, että hankkeessa ei huomioida rakennetun kulttuuriympäristön arvoja riittävällä tavalla. Hankkeen tavoitteet eivät ole muuttuneet alkuperäisistä, vaan asemakaavan muutosluonnoksessa esitettävä purkamissuunnitelma koskee edelleen lukiorakennuksen vanhempaa osaa sekä korttelissa sijaitsevaa vanhaa kansalaisopiston rakennusta. Kaavaselostuksessa viimeksi mainitun rakennuksen kuvaus jää lyhyeksi, eikä tämän 1950-luvulta peräisin olevan rakennuksen kulttuuriympäristöarvoja tunneta. Kaavaselostusta tulisi tältä osin kehittää. Alueellinen vastuumuseo pyytää mahdollisuutta tutustua kaavaselostuksessa mainittuun, vuonna 2012 valmistuneeseen kansalaisopistoa koskevaan kuntoarvioon.

Alueellinen vastuumuseo pitää valitettavana, että kaavamuutoksen luonnosaineistossa ei olla tutkittu lukiorakennuksen säilyttävää vaihtoehtoa. Nähty suunnitelma perustuu kaavaselostuksen mukaan lukiorakennuksen huonokuntoisuuteen sekä havaittuihin sisäilmaongelmiin. Alueellinen vastuumuseo on tutustunut mainittuun kuntoarvioon ja toteaa seuraavaa:

 

Kuntoarviosta

 

Kuntoarvio on tehty suurelta osin silmämääräisesti, eikä se täysin vastaa sitä, mitä alueellinen vastuumuseo lausunnossaan (20.10.) tarkemmilla rakennusteknisillä kuntotutkimuksilla tarkoitti. Kuntoarvioiden ongelmaksi muodostuu usein aistinvaraisuus, ja usein niissä mainitaankin, että niitä on täydennettävä erilaisin kuntotutkimuksin ja lisäselvityksin. Lisätutkimustarve mainitaan myös nähdyssä kuntoarviossa. Nähty kuntoarvio perustuu suurelta osin olettamuksiin rakennuksen kunnosta, joita ei ole näytetty toteen tarkemmilla tutkimuksilla ja mittauksilla.

 

Kuntoarviossa mainittujen rakenneavausten yhteydessä on otettu yksittäisiä materiaalinäytteitä, joita on analysoitu laboratoriossa. Näytteitä on otettu rakennuksen kokoon ja ikään nähden niukasti (2 kpl / mikrobimateriaalinäyte ja kloorianisolinäyte), mutta esimerkiksi molemmat mikrobimateriaalinäytteet antavat heikon viitteen vauriosta ja kloorianisolinäytteiden pitoisuudet kerrotaan niin vähäisiksi, että ne eivät todennäköisesti ylitä hajukynnystä. Sen sijaan PAH-näytteitä on otettu riittävästi (6kpl).

 

Alueellinen vastuumuseo arvioi, että rakennuksesta tehty kuntoarvio ei tuo esille sellaisia perusteita, jotka edellyttäisivät yksiselitteisesti purkavaa vaihtoehtoa. Esitetyt vauriot ovat osittain kehittyneet pitkällä aikavälillä ja esimerkiksi yksittäisiä rakennusosia koskevat vauriot ovat seurausta käyttöiästä (julkisivurappaus, ovet ja ikkunat).

 

Rakennushistoriaselvityksestä

 

Rakennushistoriaselvitys noudattaa totuttuun nähden erityyppistä, teknisperusteista mallia. Selvityksessä esitellään Pielaveden kouluverkon kehittymistä kiitettävällä tavalla, mutta itse lukiorakennusta koskeva ja esittelevä osuus jää kevyeksi. Selvityksessä kuvataan myös rakennuksen korjaushistoriaa. Museovirasto on koonnut rakennushistoriaselvityksen laadintaan ohjeen (Talon tarinat, 2010). Tämän mukaan rakennushistoriaselvityksen ei kuuluisi ottaa kantaa kohderakennuksen tai sen osien kuntoon, vaan sen kuuluisi esitellä kohdetta mahdollisimman objektiivisesti. Alueellinen vastuumuseo jää myös pohtimaan, onko selvityksessä tarpeenmukaista esitellä kaavamuutoksen tavoitetta.

 

 

 

Nähtävillä olevassa kaavaselostuksessa (s.13/15) esitetään, että tontille sijoitettavaksi lukiota, yläastetta, kirjastoa ja liikuntahallia, ja että uudisrakennuksien tieltä tullaan purkamaan olevia rakennuksia. Osa lukiorakennuksesta on kuitenkin tarkoitus edelleen säilyttää, jolloin se on osoitettu kaavaluonnokseen suojeltavaksi rakennukseksi sr-2-merkinnällä. Alueellinen vastuumuseo pitää nähtyä suojelumerkintää ja määräystä muutoin asianmukaisena, mutta määräyksessä voisi ilmetä myös maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöarvot.

 

Alueellinen vastuumuseo arvioi, että kaavamuutoksessa olisi tarpeellista arvioida vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehtona tulisi tarkastella myös sellaista vaihtoehtoa, jossa lukiorakennus kokonaisuudessaan sekä vanha kansalaisopisto säilytetään. Purkavassa vaihtoehdossa tulisi tarkastella vaikutusta myös suojeltavaan rakennuksenosaan. Nyt nähdystä kaavaluonnoksesta puuttuvat rakennusalat uudisrakennuksille.

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Mikko Paalanen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Pielaveden kunta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 05.03.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html