Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/837

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 2997/00.04.02/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

23.02.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1
70100 KUOPIO

 

  

 

Lausuntopyyntö 16.1.2024

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen kaavaehdotus

 

Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta on pyydetty lausuntoa Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 toisen vaiheen kaavaehdotuksesta. Vastuumuseo on lausunut kaavaehdotuksesta viranomaisvaiheen kuulemisen yhteydessä 11.5.2023 päivätyllä lausunnollaan (Asianro 2997/00.04.02/2023).

 

Alueellinen vastuumuseo on tutustunut nyt nähtävillä olevan kaavaehdotuksen aineistoon ja toteaa seuraavaa.

 

Arkeologinen kulttuuriperintö

 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta vastuumuseo toi aiemmassa lausunnossaan esille kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muita kulttuuriperintökohteita koskevat kaavamerkinnät. Sm-merkintä liittyy yleisesti kiinteisiin muinaisjäännöksiin eikä sitä vastuumuseon näkökulmasta tulisi käyttää muiden kulttuuriperintökohteiden yhteydessä. Vastuumuseo nojaa tässä Museoviraston tekemään Arkeologinen kulttuuriperintö ja kaavoitus -oppaaseen. Kaavaehdotuksessa muut kulttuuriperintökohteet on merkitty sm-2 merkinnällä, mikä sotkee suojelullisesti eritasoiset kiinteät muinaisjäännökset sekä muut kulttuuriperintökohteet keskenään. Alueellinen vastuumuseo katsoo, ettei muita kulttuuriperintökohteita tulisi merkitä sm-merkinnällä vaan että ne olisi tuotava kaavassa esille muilla keinoin. Kaavamerkintään ei myöskään ole liitetty numerointia, joka yhdistäisi kaavakartan merkinnän liitteenä olevaan kohdeluetteloon. Vastuumuseo esittää, että tutkittaisiin vielä mahdollisuutta liittää arkeologista kulttuuriperintöä koskevaan kaavamerkintään kohdeluettelon numero, mikä helpottaisi kohteiden tunnistamista.

 

Liitteenä olevan kohdeluettelon otsikointia on syytä tarkentaa yleisempään muotoon, esimerkiksi arkeologiset kulttuuriperintökohteet, jolloin otsikointi vastaisi luettelon sisältöä. Luettelon Kaavamerkintä-sarakkeessa myös muut kulttuuriperintökohteet on merkitty muinaisjäännöksiksi. Tämä tulee korjata niin, että termiä muinaisjäännös käytetään vain kiinteistä muinaisjäännöksistä.

 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavassa käytetään aineistoa, joka on ladattu vuoden 2022 lopulla. Tämän jälkeen tiedot arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ovat lisääntyneet merkittävästi. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavakartalla onkin hyvä esittää muinaisjäännösrekisterin nykyinen tilanne, vaikka sen vanhentuukin nopeasti.

 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö

 

Nyt nähtävillä oleva ehdotusaineisto on muuttunut aiemmin nähdystä muun muassa yksittäisten kulttuuriympäristökohteiden ja kaavamerkintöjen määräyksien osalta. Rakennettua kulttuuriympäristöä koskevat tavoitteet on käyty lävitse arvottamistyöryhmässä syyskaudella 2023 - kulttuuriympäristöasiantuntija arvioi, että rakennusperintö on huomioitu nyt nähtävillä olevassa ehdotusaineistossa riittävällä tavalla. Pohjois-Savon alueellisella vastuumuseolla ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyyntöön rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

 

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Pohjois-Savon liitto

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 23.02.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html