Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/802

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 8715/11.04.00/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

09.02.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leppävirran kunta
 

 

  

 

Viite: Lausuntopyyntö 8.1.2024

 

Leppävirta, Leppävirran taajaman osayleiskaavan muutos, VT5 järjestelyt taajaman kohta ja Nikkilänmäen itäpuoli, kaavaehdotus

 

Pohjois-Savon alueelliselta vastuumuseolta on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Vastuumuseo on lausunut kaavan luonnosvaiheesta 4.12.2023.

 

Kaavan luonnosvaiheen lausunnossa vastuumuseolta on jäänyt huomioimatta kaavakarttaan virheellisesti merkitty muu kulttuuriperintökohde Kainuuntie, Kaidanlampi (mj-tunnus 1000048133). Kohteen sijainti tulee päivittää vastaamaan sen nykyistä sijaintitietoa. Arkeologisen kulttuuriperinnön ajantasaisen paikkatietoaineiston voi ladata Museoviraston sivuilta https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot.

 

Kaavaselostuksen osalta vastuumuseo toivoo selostuksen arkeologista kulttuuriperintöä koskevan luvun 2.2.6 otsikon muuttamista muotoon Arkeologinen kulttuuriperintö, nyt otsikko on muodossa Arkeologinen kulttuuriympäristö. Otsikointi on hyvä päivittää myös selostuksen sisällysluetteloon.

 

Alueellinen vastuumuseo pyysi luonnosvaiheen lausunnossaan lisätietoja purettaviksi esitetyistä rakennuksista. Kaavaselostuksen mukaan purettavia rakennuksia on yhteensä 8 kappaletta, ja niistä kaksi kappaletta on asuinkäyttöön tarkoitettuja. Rakennuksia ei ole ajoitettu kaavaselostukseen, mutta kunta on toimittanut niistä valokuvia museolle. Toinen asuinrakennuksista edustaa museon arvion mukaan tyypillistä 1900-luvun alun rakentamistapaa. Rakennus vaikuttaa valokuvan perusteella hyvin säilyneeltä.

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Piritta Häkälä

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

 

 

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Leppävirran kunta

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 09.02.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html