Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/780

C:\Users\NOUSI_RI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\kuopio_logo.jpg 

Lausunto

1 (2)

 

 

 

Kuopion kaupunki

 

Asianro 3647/11.04.00/2023 

Kulttuurihistoriallinen museo

11.01.2024

 

Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiuruveden kaupunki
 

 

 

 

Lausuntopyyntö 30.11.2023

 

Kiuruvesi Laulurämeen tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos

 

Kiuruveden kaupunki pyytää lausuntoa otsikon mukaisen tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnoksesta. Alueellinen vastuumuseo on lausunut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-ohjelmasta 2.6.2022 sekä YVA-selostuksesta 13.6.2023.

 

Winda Energy Oy suunnittelee 11 tuulivoimalan sijoittamista Laulurämeelle Kiuruveden kaupungin alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6-10 MW. Suunnittelualue sijaitsee noin 15 kilometriä lounaaseen Kiuruveden keskustasta ja noin 12 kilometriä kaakkoon Pyhäjärven keskustasta. Kiuruveden osayleiskaavoitettava alueen on noin 770 ha. Tuulivoimapuisto liitetään Savon Voiman verkkoon Kiuruveden sähköasemalta. Liityntäjohdon pituus on noin 20 kilometriä. Kyseessä on 110 kV ilmajohto, joka muuttuu maakaapeliksi noin 1,9 km ennen Kiuruveden keskustaajaman taajama-alueen alkamista.

 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreittien alueella on tehty arkeologiset inventoinnit vuonna 2022 osana YVA-prosessia (Maanala Oy. Pyhäjärvi-Kiuruvesi Lauluräme Tuulivoimahankkeen arkeologinen inventointi 2022 sekä Kiuruvesi Lauluräme Tuulivoimahankkeen arkeologinen täydennysinventointi 2022). Kaava-alueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Välittömästi kaava-alueen koillisrajan ulkopuolella sijaitsee Miekkalan historiallinen asuinpaikka (rekisteritunnus 1000046168), joka on luonteeltaan muu kulttuuriperintökohde. Muut inventoinneissa havaitut kohteet sijaitsevat sähkönsiirtoreiteillä. Tuulivoimahankkeen vaikutuksia näihin kohteisiin on arvioitu YVA-prosessissa.

 

Alueellisella vastuumuseolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen arkeologisen kulttuuriperinnön tai rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

 

 

 

Helka Väisänen

museonjohtaja

Tytti Räikkönen

intendentti

 

 

 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian-
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

 

Liitteet

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Kiuruveden kaupunki

 

Museovirasto

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 

 

 

 

Postiosoite

PL 228, 70101 Kuopio

Puhelin

017 182 111

www.kuopio.fi

Käyntiosoite

Tulliportinkatu 31

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Laskutusosoite

PL 5017, 02066 Docuscan

 

 

 

Julkaistu: 30.01.2024


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html