Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/430

Kuopio         Muistio 5 /2023

 

Kuopion kaupunki

         

Nilsiän pitäjäraadin kokous 5/2023

 

Aika:  8.5.2023 klo 17.30-21.05

 

Paikka:  Halunatupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna

             

Jäsenet: Varsinaiset     paikalla etänä  poissa

Jaakkola Tiina pj. 1-5 ja 7-16  x   

  Hyvönen Irma     x

  Keinänen Veera    x    

  Komppula Ilkka    x

  Parviainen Jukka vpj. pj. 6   x     

  Puustinen Maria, sihteeri 6   x     

  Tolppanen Eila, sihteeri 1-5 ja 7-16  x

  Varajäsenet:

  Korhonen Merja    x

  Liira Hanna     x

  1.6.20230 aloittavan raadin varsinaiset jäsenet

  Atrokoski Jussi    x

  Hänninen Maija        x                             Juutinen Ilmo                                                                      x

  Kaipainen Piia    x

  Karesvuo Ossi     x

  Launonen Kalevi    x

  Varajäsenet

  Henttonen Anu (Maijan vara)   x

   

 

 Asialista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 toivottamalla osallistujat tervetulleeksi, samalla suoritettiin osallistujien lyhyt esittely.

 

 1. Kokouksen laillisuusuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Kokous todetaan sähköpostilla laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat kaikki vanhan raadin varsinaiset jäsenet ja kaksi varajäsentä sekä uuden raadin viisi varsinaista ja yksi varajäsen.

 

 1. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

 Esitys: Asialista hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös: Asialista hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä. Muissa asioissa otetaan ennakkokäsittelyyn Herättäjä-yhdistyksen Nilsiän paikallisosaston yhteistyöanomus koskien teatteriretkeä Kuopioon 28.10.2023.

 

 1. Muistioiden 3 ja 4 hyväksyminen

 Esitys: Muistiot hyväksytään esitetyssä muodossa.

 Päätös: Muistiot hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 

 

 1. Pitäjäraadin päätösten ilmoittaminen

 Esitys: Päätöksen ilmoittaa joko puheenjohtaja tai sihteeri ja ilmoittaja sovitaan aina  päätöksen yhteydessä. Samalla ilmoittaja kertoo, että mahdolliseen laskuun pitää kirjata               päätöspäivämäärä.

 Päätös: Päätettiin esitetyssä muodossa.

 

 1. Ikäihmisten ja vammaisten toimikunnan yhteistyöhakemus (liite)

 Esitys: Ikäihmisten ja vammaisten toimikunta, allekirjoittajina Kirsti Taattola ja Helena               Neuvonen, on esittänyt anomuksen yhteistyöstä koskien kevätretkeä. Haettava summa on               1900 € ja retken kokonaiskustannus on 4290 €.

Keskustelua asiasta: Eila Tolppanen ja Irma Hyvönen jääväsivät itsensä. Tiina Jaakkola jääväsi itsensä. Asiakohdan aikana sihteerinä toimi Maria Puustinen ja puheenjohtajana vpj Jukka Parviainen.

Hakemus oli tehty sääntöjen mukaan. Tarkoitusta pidettiin hyvänä, eikä tälle kohderyhmälle ole aiemmin pystytty juuri toimintaa tarjoamaan. Summalla saadaan hyötyä isolle joukolle, ja kohderyhmä on varmasti tällaisen toiminnan tarpeessa.

Päätös: Pitäjäraati myöntää 1900 euron mukaisen summan yhteistyöhön esityksen mukaisesti.

 

 1. Palonurmen koulun yhteistyöhakemus koskien oppilaitten kulttuuriretkeä Kuopioon (liite)

Esitys: Palonurmen alakoulun apulaisjohtaja on esittänyt, että pitäjäraati kustantaisi linja-              autokyydin koululaisten kulttuuriretkelle. Esitetäänkö Pajulahden koulun oppilaita               samaan kyytiin? Meillä on toimintasuunnitelmassa yhtenä kohderyhmänä koululaiset ja heidän tasapuolinen kohtelunsa. Taajaman yhtenäiskoulun alakoulun oppilaille on aikaisemmin myönnetty avustus talvipäivän kuljetukseen Tahkolle.

Päätös: Hakemus oli tehty sääntöjen mukaisesti. Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Pajulahden koululle tarjotaan vastaavanlaista mahdollisuutta. Tiina ilmoittaa Palonurmen hakijalle päätöksen ja Veera informoi Pajulahden koulun vanhempainyhdistystä.

 

 1. Syksyn 2023 asiointikuljetukset Palonurmi, Keyritty, Raatti, Siikajärvi alueilta (Liitteenä Linjaliike Ahosen tarjous)

Esitys: Pitäjäraati kustantaa tarjouksen mukaiset kuljetukset. Kuljetuksen sisältyvät toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

Päätös: Asialistan kohdalla informoitiin uusia raatilaisia kyseisistä kuljetuksista ja niiden käyttöasteesta. Hyväksytään esitetyssä muodossa. Eila ilmoittaa päätöksen Ahoselle.

 

 1. Syksyn 2023 asiointikuljetukset Annamarintie, Pohjois-Sänkimäki, Konttimäki, Kinahmi alueelta (Liitteenä Linjaliike Ahosen tarjous)

Esitys: Tämä asiointikuljetus on uusi edellisiin vuosiin verrattuna, joten käydään  periaatekeskustelu asiointikuljetuksien laajentamisesta. Kuljetus ei sisälly toimintasuunnitelmaan eikä talousarvioon.

 Keskustelua: Keskusteltiin kuljetuksen tarpeellisuudesta ja mahdollisesta käyttöasteesta.

Päätös: Päätettiin ottaa kuljetus kokeiluna. Katsotaan syksyn aikana, että kuinka paljon on kulkijoita/tarvetta. Eila pyytää Ahoselta tilastot. Eila ilmoittaa päätöksen Ahoselle.

 

 

 1.  Päätetään pitäjäraatien kehittämismäärärahasta tehtävästä hakemuksesta, joka koskee Nilsiän alueen uimarannoille hankittavia Biovessoja, laitureita ja uimakoppien kunnostamista (Liitteenä kehittämisillassa tehty tarvekartoitus)

Keskustelua: Lisätään Reittiön tilalle Kalliolahti, Tahkomäentie, Reittiön nuorisoseura hoitaa toteutuksen.  

Päätös: Päätettiin tehdä hakemus lähidemokratiajaostolle. Eila valmistelee hakemuksen ja laittaa sen ensin raatilaisten kommentoitavaksi ja kommenttien jälkeen lähidemokratiajaostolle. Hankkeessa on tarkoitus, että hanke maksaa tarvikkeet (maalit, puutavaran, laiturin biovessalaitteiston) ja paikallinen kylätoimikunta tai seura suorittaa toteutuksen.

 

 1.  Terveiset Nilsiän Pitäjäyhdistysksen, Niken ja pitäjäraadin yhteistyöpalaverista

Esitys: Paikalla olleet esittelevät asiat lyhyesti. Keskustellaan ja tehdään mahdolliset  tarvittavat päätökset.

Keskustelua Palaverissa olivat paikalla Nikestä (Nilsiän keskustan kehittämisyhdistys) Jukka Savolainen, Nilsiän pitäjäyhdistyksestä Sari Summanen ja Kirsti Taattola, pitäjäraadista Tiina Jaakkola, Irma Hyvönen, Maria Puustinen ja Eila Tolppanen. Uusille raatilaisille kerrottiin edellä mainittujen roolista Nilsiän alueen kehittämisessä. Pitäjäyhdistys on suuressa roolissa tiedottajana nilsia.fi-sivuston kautta ja toimii samalla kaikkien nilsiäläisten yhdistysten edunvalvojana. Raati toimii koko laajan Nilsiän pitäjän asioiden esille ottajana ja eteenpäin viejänä. Pitäjäyhdistys on päivittämässä tämän kevään ja kesän aikana yhdistysluetteloa ja siitä viedään viestiä yhdistyksille, että ilmoittavat paikkansa pitävät yhteystiedot seuraavaan yhteiseen tietokoosteeseen https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrFdIoJtC8z5dL2DjJowW3wOvNvjJ3xMWalZrPN74KBX8XUw/viewform?usp=sharing/SS.

Päätökset: Ollaan mukana yhteisissä aloitteissa ja tapahtumien järjestämisessä sekä erilaisiin tapahtumiin osallistujina. Sovittiin, että 13.7. ovat raati, Nike ja pitäjäyhdistys esillä Nilsiän kesätorilla.

 

 1.  Nilsiän koulujen valinnaisaineiden aloitteen tilanne (Veera ja Hanna, liitteenä palaveri muistio)

Päätös: Jatketaan asian edistämistä yhdessä muiden pitäjäraatien kanssa. Hanna ja Veera voivat jatkaa asian parissa varajäsenten roolissa.

 

 1.  Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Vanhan raadin jäsenet informoivat uuden raadin jäseniä keskeneräisistä asioista ja milloin on               tarkoituksenmukaista pitää seuraava kokous.

Päätös: Informaation siirto tapahtuu järjestäytymiskokouksessa.

Seuraava kokous pidetään kesäkuussa ja se on samalla uuden raadin järjestäytymiskokous. Paikalle toivotaan silloin sekä varsinaiset, että varajäsennet. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Pitäjäkokous valitsi raadille puheenjohtajaksi Maria Puustisen ja varapuheenjohtajaksi Eila Tolppasen. Järjestäytymiskokouksessa valitaan raadille sihteeri, tiedottajat ja turvallisuusyhdyshenkilö. Kaikki toimijat pitää ilmoittaa kokouksen jälkeen kaupungille yhteystietoineen. Pitäjäyhdistys pitää yllä sähköpostiosoitetta nilsia.fi ja raadilla on 5 osoitetta käytettävissä. Tällä hetkellä on ollut käytössä seuraavat: tiina.jaakkola@nilsia.fi, jukka.parviainen@nilsia.fi, sihteeri.raati@nilsia.fi, tiedottaja.raati@nilsia.fi ja raati@nilsia.fi. Jatkossa ei ole nimillä olevia osoitteita.

 

 1.  Rantapuiston tilanne

Sihteeri esittelee Rantapuiston tilannetta. 10.5. on Rantapuiston maastokatselmus yhteistyössä Nilsiäläisten toimijoiden (Nike, Pitäjäyhdistys, Pitäjäraati, koulu, päiväkoti,               urheiluseurojen edustajat) ja kaupungin edustajien kanssa. Kuopion kaupungilla on hanke, jossa toteutetaan jo pitkään vireillä ollut Nilsiän rantapuiston kokonaisvaltainen kehitystyö. Leikkipuiston alue ja kalusteet uusitaan, alueelle rakennetaan uusia aitoja, tuodaan penkkejä, roskakoreja, parkkipaikkoja ja liikenteen rajoittamista turvallisuuden vuoksi sekä vapaata oleskelutilaa. Olemassa olevat toimivat rakenteet ja toiminnot säilytetään. 10.5 olevaan maastokatselmukseen osallistuu raadista Kalevi Launonen, Veera Keinänen ja Eila Tolppanen.

 

 1. Muut mahdolliset esille tulevat asiat

15.1. Teatteriretki Kuopioon la 28.10.2023 Maalari- Juho Rissanen

Päätös: Hakemus ei ole sääntöjen mukainen. Päätettiin pyytää tarkennettu hakemus. Eila pyytää Maria Korkalaiselta tarkennukset.

15.2. Raadin tietokone

Eila selvittää Sirpa Niemeltä kenelle kone kuuluu ja miten sen kanssa toimitaan.

15.3. Linja-autoaseman tontti ja rakennukset

Tontin ja rakennusten käyttö ja kohtalo on vielä keskeneräinen. Olemme kaikki vielä tässä vaiheessa vain lehtitietojen varassa. Raati pyrkii olemaan aktiivinen koskien tilannetta/keskusteluja/päätöksiä, että missä nilsiäläiset jatkossa odottavat linja-autoa.

 

 1.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05 kiittämällä kuluneesta raatikaudesta ja evästi tulevaa raatia toimimaan aktiivisesti nilsiäläisten hyväksi.

 

 

 Puheenjohtaja on hyväksynyt sähköpostilla muistion kaupungille lähetettäväksi 17/05/2023

 

 

 Tiina Jaakkola asialistan kohdat 1-5 ja 7-16

 

 

 Jukka Parviainen asialistan kohta 6

 

 

 Eila Tolppanen

Eila Tolppanen, sihteeri asialista kohdat 1-5 ja 7-16

 

 

Maria Puustinen, sihteeri asialistan kohta 6

Julkaistu: 22.08.2023


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html