Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

https://kuopio.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/423

   Muistio   x / 2023     

  

Kuopion kaupunki   

Maaningan pitäjäraati  Päivämäärä    

    

    

    

 

  

Aika:   4.6.2023

Paikka:   Maaninkatalo, hybridi Läsnä: 

varsinainen jäsen

Läsnä

varajäsen

Läsnä

Päivi Kaija

kyllä

Lena Markio

kyllä

Emmi Rantala

kyllä

Fatima Moursad

kyllä

Anna-Liisa Pekkarinen

kyllä

 

 

Marjatta Parviainen

kyllä

Sirpa Väänänen

ei

Mirja Wihuri, pj

kyllä

 

 

Mika Karttunen, vpj

kyllä

 

 

Marko Huttunen

kyllä

Johanna Hoffren 

kyllä

 

 

 

Muut osallistujat:

 

 

 1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Läsnäolijat.

 

Todettiiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Todettiin läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Tämä on järjestäytymiskokous, johon on kutsuttu varsinaisten jäsenten lisäksi kaikki varajäsenet. 

 

 1. Kokouksen asialistan hyväksyminen.

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

 

 1. Kokouspalkkiot

 

Pitäjäraatien kokouspalkkiot on määritelty kaupunkitasolla.

Kokouspalkkio raadin jäsenelle on 50 €, puheenjohtaja ja sihteerin palkkio on korotettuna 75 €. Jäsenille on jaettu sähköpostilla palkkio- ja matkakorvausohje.

 

Keskustelu:

Keskusteltiin mahdollisesta kokouspalkkioista luopumisesta. Tuloksellinen raadin työskentely on lähempänä valmistelevaa virkamiestyötä kuin valmisteltujen päätöksien pöytään kopautusta. Työmäärään nähden kokouspalkkiot ovatkin varsin vaatimattomat. Kokouspalkkio on määritetty kaupunginvaltuuston vahvistamassa raadin toimintasäännössä ja se on merkityksellinen myös pitäjäraatitoiminnan arvostuksen näkökulmasta. Palkkiokäytännöstä ei ole syytä luopua. 

 

Päätös:

Kaikille läsnäoleville varajäsenille maksetaan tästä kokouksesta kokouspalkkio. Normaalisti varajäsenelle maksetaan kokouspalkkio vain, mikäli hän sijaistaa varsinaista jäsentä.

 

 1. Kokousmuistioiden tarkastaminen

 

Päätös:

Kokousmuistio tarkastetaan ja hyväksytään normaalisti kokouksen lopussa. Koska raadilla ei ole ollut kaupungilta tulevaa muistiopohjaa käytössä, tarkastetaan tämän kokouksen muistio lähettämällä se kaikille osallistujille sähköpostilla. Jokainen kokouksessa läsnä ollut hyväksyy muistion paluuviestillä "hyväksyn" tai ilmoittaa korjaustarpeesta.

 

 1. Raadin järjestäytyminen

 

Todettiin pitäjäkokouksessa valittu pitäjäraadin puheenjohtaja Mirja Wihuri Todettiin pitäjäkokouksessa valittu pitäjäraadin varapuheenjohtaja Mika Karttunen

Valittiin sihteeriksi alkaneelle kaudelle, Lena Markio (varajäsen)

Nimettiin viestintää hoitamaan kolmihenkinen viestintätiimi Päivi Kaija, Emmi Rantala ja Anna-Liisa Pekkarinen. Päivi Kaija toimii viestintätiimin vetäjänä. 

 

Viestintätiimin ja sihteerin yhteistyö mallinnetaan mahdollisimman sujuvaksi. Viestintätiimin jäsenet sijaistavat tarvittaessa vuorotellen sihteeriä.

 

 1. Pitäjäraadin kokouksista päättämine (alustavat ajankohdat ja kokousmenettely)

 

Tiistai 27.6.2023  klo 18, paikka Maaninkatalo

Huiluureflektointi (itsearviointi) sähköisesti Huiluu-tapahtuman jälkeen.   Mirja Wihuri valmistelee kartoituksen webropoliin.

Tiistai 1. 8.2023 klo 18, paikka avoin

Tiistai 5.9.2023 klo 18, paikka avoin

Tiistai 7.11.2023, klo 18, paikka avoin

Tiistai 16.1.2024 

Tarvittaessa pidetään lisäkokouksia, jotka voivat olla myös teamsillä sekä työkokouksia pienemmillä kokoonpanoilla.

 

 1. Pitäjäraadin sisäisestä viestinnästä päättäminen

 

Päätös:

Viralliset kokouskutsut ja asialistat lähetetään sähköpostilla teamsin kautta viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

Epäviralliset viestintä kanavat ovat toistaiseksi WA keskustelu (kaikki voivat julkaista) ja "virallinen" WA-kanava (pj,vpj ja siht voivat julkaista). 

Edellisen raadin perustama Maaninka.fi sivusto tarvitsee perusteellisen päivityksen. Päivityksen valmistelelua vetämään on pyydetty Anu Jokisaari. Avoimesti toimivassa valmisteluryhmässä on useita jäseniä raadista, kyliltä sekä Maaninkaseurasta.

Raadille tuotetaan asukkaat ja toimijat osallistaen viestintästrategia sekä viestintäsuunnitelma.

 

 1. Keskustelu vuoden 2023 jäljellä olevasta määrärahasta ja sen käytöstä Käytettävissä oleva määräraha ei ole tiedossa. Päätetään rahoituksen käytöstä kesäkuun toisessa kokouksessa.

 

 1. Huiluut 2023 tilannekatsaus ja toimenpiteet

Uudelle raadille jäi aikaa valmisteluun 2 kuukautta. Epävirallisessa kokouksessaan raati otti kopin järjestelyvastuusta. Markkinointia tehostettava. Tarkempi tarkastelu seuraavassa kokouksessa.

 

 1. Keskustelu vuoden 2023 jäljellä olevasta raadin käyttöpääomasta ja sen käytöstä. 

Käytettävissä oleva määräraha ei ole tiedossa. Päätetään rahoituksen käytöstä kesäkuun toisessa kokouksessa

 

 1. Muut asiat

Keskusteltiin kehittämistarpeista erityisesti kirkonkylän alueella. Monia kehittämiskohteita/tarpeita on jo tuotu raatilaisten pohdintaan asukkaiden toimesta. Erityisesti kirkonkylän uimarannan kehno kunto ja asiallisten fasiliteettien puute on puhuttanut jo vuosia. Onko liitoskuntien asukkaiden tarpeet vähemmän merkityksellisiä kuin ydinkeskustan asukkaiden? 

 

Nostetaan  kirkonkylän uimarannan kunnostus ykkösprioriteetiksi. Rantakatselmus tiistaina klo 18. Katselmukseen osallistuvat ne jotka pääsevät paikalle.

Kartoitetaan asukkailta edelleen kehittämistarpeita ja edetään haasteiden ratkaisussa kulloistenkin resurssien mukaan.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

 

 Puheenjohtaja Mirja Wihuri  Sihteeri Lena Markio

 

 

 

 

Muistio tarkastettu  ja hyväksytty sähköpostin välityksellä.

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös

 

 

        

        

        

 

Julkaistu: 21.08.2023


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html